Linnunradan rakenne

Linnunradan rakenne

Lyhenne Ei erityistä lyhennettä
Tunniste FYS2053
Ajankohta  I-II. periodi joka toinen vuosi (parillisina vuosina).
Viralliset Materiaalit Luentomoniste, luentodiat, vanhempi luentomoniste, voi myös halutessaan lainata kirjastosta luennoitsijan suosittelemia kirjoja aiheesta. Luentomonisteella ja -dioilla pärjää.
Laskarit 6. laskarit (joka toinen viikko, ei ykkösperiodin tenttiviikolla)

Kuvaus

Opitaan Linnunradan rakenteesta ja tähtien liikkeistä Linnunradassa. Aiheina esimerkiksi tähtien etäisyyksien ja nopeuksien määrittäminen, Linnunradan rotaatio ja Linnunradan synty ja kehitys. Kurssi järjestetään joka toinen vuosi.

Kurssikäytännöt

Luennot kerran viikossa, laskuharjoitukset joka toinen viikko. Lopuksi tentti.

Todelliset esitiedot

Tähtitieteen perusteet, Matemaattiset apuneuvot. Tähtitieteen aineopintojen kurssista ’Galaksit ja kosmologia’ on hyötyä, mutta ei haittaa jos ei ole sitä vielä käynyt.

Työläys

Laskuharjoitukset välillä vaikeita, kurssiin pitää käyttää aikaa mutta se ei ole mitenkään erityisen työläs.

Miksi tärkeä?

Kurssilla oppii perusasioita Linnunradasta, hyvää tähtitieteilijän yleissivisystä. Myös hyvä alku jos on kiinnostunut enemmänkin galakseista.

Muuta