Matemaattiset Apuneuvot II

Matemaattiset Apuneuvot II

Lyhenne MAPU II
Tunniste FYS1011
Ajankohta  II. periodi
Viralliset Materiaalit Kimmo Tuomisen MAPU-moniste
Laskarit 7. viikkolaskarit ja STACK-tehtävät

Suositeltavat lisämateriaalit: 3Blue1Brownin Essence of Linear Algebra ja Differential Equations -videosarjat:
https://www.youtube.com/watch?v=fNk_zzaMoSs&list=PLZHQObOWTQDPD3MizzM2xVFitgF8hE_ab
https://www.youtube.com/watch?v=p_di4Zn4wz4&list=PLZHQObOWTQDNPOjrT6KVlfJuKtYTftqH6

Kuvaus

Fysiikan perus- ja aineopintojen vaatimia matemaattisista työkaluja käsittelevistä MAPU-kursseista toinen. Kurssi sisältää kolme erillistä kokonaisuutta: Kompleksiluvut, (Tavalliset) Differentiaaliyhtälöt, ja Lineaarialgebra.

Kurssikäytännöt

MAPU:n kurssikäytännöt ovat hyvin itseopiskelupainotteisia. Luennot esittelevät vain lyhyesti viikon aiheet, ja opiskelijan odotetaan lukevan prujuja ja/tai katsovat opetusvideoita omalla ajallaan. Voit siis suunnitella työskentelysi täysin omien matemaattisten esitaitojesi ja oppimistapojesi mukaan.

Todelliset esitiedot

MAPU I, luonnollisesti.

Työläys

Työläys riippuu täysin matemaattisista perustaidoistasi ja rutiinistasi, mutta sanottakoon, että keskiverto fysiikan opiskelija kokee MAPU:t Perusopintoja kevyemmiksi.

MAPU II on jossain määrin kolmesta kurssista vaikein, sillä sen sisältöön kuuluu eniten uutta matematiikkaa lukiotaustaiselle. Prujuihin ja muihin löytämääsi materiaaleihin kannattaa siis paneutua kunnolla!

Miksi tärkeä?

Koko fysiikan tieteenalan voi karkeasti sanoa käsittelevän erityyppisiä voimia ja suureita, sekä niiden riippuvuutta annetuista olosuhteista ja toisistaan. Koko fysiikka on siis tavalla tai toisella differentiaaliyhtälöiden ratkaisemista.

Lineaarialgebra taas on hyödyllinen työkalu suurten yhtälöryhmien käsittelylle. Siihen törmää fysiikan opinnoissa useissa eri tilanteessa.

Muuta

Kurssin aiheita käsitellään puhtaan matematiikan näkökulmasta seuraavilla Matemaattisten tieteiden kandiohjelman kursseilla:

MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I
MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I