Matemaattiset Apuneuvot III

Matemaattiset Apuneuvot III

Lyhenne MAPU III
Tunniste FYS1012
Ajankohta  III. periodi
Viralliset Materiaalit Kimmo Tuomisen MAPU-moniste
Laskarit 7. viikkolaskarit ja STACK-tehtävät

Suositeltavat lisämateriaalit: Matematiikan puolen Vektorianalyysi -kurssien monisteesta voi olla hyöyä (Kysy kaverilta, sillä moodlen kurssisivu ei ole avoin). 3Blue1Brownilta löytyy myös yksi kuvä video vektorikenttien visualioimisesta:
https://www.youtube.com/watch?v=rB83DpBJQsE

Kuvaus

Fysiikan perus- ja aineopintojen vaatimia matemaattisista työkaluja käsittelevistä MAPU-kursseista kolmas ja viimeinen. Kurssi käsittelee monen muuttujan funktioita, vektorianalyysiä, sekä viiva- pinta- ja tilavuusintegraaleja. Lyhyesti ilmaistuna siis derivointi ja integrointi kolmessa ulottuvuudessa.

Kurssikäytännöt

MAPU:n kurssikäytännöt ovat hyvin itseopiskelupainotteisia. Luennot esittelevät vain lyhyesti viikon aiheet, ja opiskelijan odotetaan lukevan prujuja ja/tai katsovat opetusvideoita omalla ajallaan. Voit siis suunnitella työskentelysi täysin omien matemaattisten esitaitojesi ja oppimistapojesi mukaan.

Todelliset esitiedot

MAPU I & II. Enimmäkseen I, mutta esiintyy tässäkin kurssissa pari matriisia.

Työläys

Työläys riippuu täysin matemaattisista perustaidoistasi ja rutiinistasi, mutta sanottakoon, että keskiverto fysiikan opiskelija kokee MAPU:t Perusopintoja kevyemmiksi.

MAPU III käsittelee alusta loppuun samaan aihepiiriin kuuluvia asioita. Kurssi on siinä mielessä vähemmän työläs kuin MAPU II, ainakin sen jälkeen, kun opit hahmottamaan vektorianalyysin pääasiat.

Miksi tärkeä?

Harvassa ovat ne fysiikan aineopintokurssit, joissa ei sovellettaisi MAPU III:n asioita jollain tavalla. Vektorianalyysi tuleekin tärkeäksi jo perusopinnoissa heti seuraavassa periodissa.

Muuta

Kurssin aiheita käsitellään puhtaan matematiikan näkökulmasta seuraavilla Matemaattisten tieteiden kandiohjelman kursseilla:

MAT21003 Vektorianalyysi I
MAT21020 Vektorianalyysi II