Analyyttinen Mekaniikka

Analyyttinen Mekaniikka

Lyhenne AMEK. Muita lyhenteitä esiintyy myös.
Tunniste FYS2027
Ajankohta  I. periodi
Viralliset Materiaalit Kimmo Tuomisen luentomoniste ja opetusvideot
Laskarit 7. viikkolaskarit ja STACK-tehtävät, sekä 6. ryhmälaskarit

Kuvaus

Teoreettisen Fysiikan kandikurssi, Klassisen Fysiikan teoria -kurssipaketissa ensimmäinen. Kurssilla edetään Newtonin mekaniikasta myöhemmin muotoiltuihin Lagrangen ja Hamiltonin mekaniikkaan, ja käsitellään näiden avulla klassista mekaniikkaa teoreettisemmasta näkökulmasta. Lisäksi kurssi käsittelee taivaanmekaniikan perusteita.

Kurssikäytännöt

Kurssi toteutetaan Flipped Classroom -tyylisellä Laatuaikaopetuksella. Joka viikon alussa moodlesivulla julkaistaan viikon itseopiskelumateriaalit ja tehtävät. Opiskelijat jaetaan kurssin alussa pienryhmiin, joissa ryhmälaskareita (viralliselta nimeltään Case-tehtävät) on tarkoitus suorittaa. Jokaiselle pienryhmälle on varattu viikottainen tapaamisaika vastuuopettajan kanssa, jolla saa vastauksia tyhmiin kysymyksiin ja apua ryhmätehtäviin.

Todelliset esitiedot

VUKA ja VUAI, mutta ennen kaikkea MAPUt. Tulet liioittelematta käyttämään hyväksi KAIKKEA näillä kursseilla opittua.

Työläys

Reilusti työläämpi kuin yksikään sitä edeltävä kurssi. Erityisen moni sen jälkinenkään kurssi ei vertaudu työmäärässä.

Miksi tärkeä?

Kurssilla esitellyt Analyyttisen mekaniikan työkalut tulevat kovaan käyttöön myöhemmillä Teoreettisen fysiikan kursseilla.

Muuta

Koskisen ja Vainion Klassinen Mekaniikka -kirja käsittelee samoja aiheita, ja käsittelee useita esimerkkejä monisteeseen verrattuna pidemmin sanoin.