Oceanography of the Baltic Sea

Oceanography of the Baltic Sea

Lyhenne Ei vakiintunutta
Tunniste ATM339
Ajankohta  III. periodi parittomina vuosina
Viralliset Materiaalit Leppäranta & Myrberg 2009 – Physical oceanography of the Baltic Sea, Myrberg, Leppäranta & Kuosa 2006 – Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus
Laskarit 6. viikkolaskarit

Kuvaus

Kurssin järjestää ilmakehätieteiden maisteriohjelma. Tavoitteena on saada yleisymmärrys Itämeren fysikaalisista ilmiöistä, ominaispiirteistä ja mekanismeista.

Kurssikäytännöt

Viikossa kahdet luennot ja laskaripaja loppuviikosta. Tentti on 60 % lopullisesta arvosanasta. Laskarit ovat 20 % ja niistä kolmasosa tulee suorittaa saadakseen tenttioikeuden. Ex-tempore -tehtävät ovat 20 % arvosanasta.

Todelliset esitiedot

FYS2075 Meritieteen peruskurssi. Tällä kurssilla käydään käytännössä täysin samat laskut läpi kuin meritieteen peruskurssilla, toki sovellettuna Itämereen.

Työläys

Laskaritehtävät todella helppoja, jos Meritieteen peruskurssi hyvällä menestyksellä on alla. Ex-tempore-tehtävät tarkoittavat lähinnä keskustelutuokioita luentojen lomassa. Siksi melko kevyt kurssi.

Miksi tärkeä?

Oiva lisä esimerkiksi geofysiikan opintokokonaisuuteen. Lisäksi Itämeren ymmärtäminen on luonnontieteilijälle tärkeää, onhan se kotimeremme.

Muuta

Kurssilla on yleensä järjestetty jonkinlainen vierailu, esimerkiksi merentutkimusalus Arandalle.