Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet

Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet

Lyhenne MetPer
Tunniste FYS2031
Ajankohta  I. periodi
Viralliset Materiaalit MOOC-sivustolta löytyvä kurssimoniste
Laskarit 5. viikkolaskarit

Kuvaus

Meteorologian aineopintojen ensimmäinen kurssi, joka antaa pikaisen yleiskatsauksen meteorologiasta tieteenalana. Kurssilla käsitellään pintapuolisesti ilmavirtausten fysiikkaa ja sen yhteyttä sääilmiöihin, säähavaintoihin liittyvää mittaustekniikkaa, sään ennustamisen perusasioita, sekä pilvien luokittelu.

Kurssikäytännöt

Luennot ja viikottaiset laskarit perinteiseen tapaan. Kurssitentti suoritetaan kahdessa osassa, jossa ensimmäinen käsittelee ainoastaan erillaisten pilvityyppien tunnistamista ja toinen muita kurssimateriaalin osa-alueita. Lisäksi kurssilla kirjoitetaan lyhyt essee jostain meteorologiaan liittyvästä aiheesta.

Todelliset esitiedot

Ei kummempia esitietoja, minimissään ehkä lukion lyhyt matematiikka sekä fysiikan ja maantieteen yleistietoa. Meteorologian opiskelijoiden ja fysiikan aineopettajaopiskelijoiden lisäksi kurssilla on tyypillisesti ympäristötieteilijöitä, ja tästä syystä meteorologian matemaattinen käsittely on hyvin pitkälti jätetty muille aineopintokursseille.

Työläys

Kuten edellisestä kohdasta saattaa arvata, kurssi ei ole erityisen vaativa. Laskaritehtäviä on pitkälti kahdenlaisia: ”Sijoita oikeat lukuarvot yhtälöön” -tyyliset laskutehtävät ja sanalliset selitystehtävät. Jälkimmäisissä vaaditaan välillä tietoa kurssimonisteen ulkopuolelta houkuttaakseen opiskelijoita tulemaan paikalle laskaritilaisuuksiin.

Miksi tärkeä?

Meteoroloian opiskelijan ensimmäinen kosketus omaan alaan! Sisällön osalta tosn kaikki samat aiheet (pilviluokittelua lukuun ottamatta) kerrataan perusteellisemmin muilla meteorologian kursseilla, ja muut aineopintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit ovat todistettavasti suoritettavissa ilman MetPeriä.

Muuta

Tulihan pilvien luokittelu jo mainittua? Tämä osuutta kurssista muistetaan lämmöllä.