Statistinen Mekaniikka

Statistinen Mekaniikka

Lyhenne STAMEK
Tunniste FYS2015
Ajankohta  III. periodi
Viralliset Materiaalit Vuorisen Kurssimoniste, sekä Arposen ja Honkosen Statistinen Fysiikka
Laskarit 6. viikkolaskarit

Kuvaus

Stamek on kurssi, jossa sovelletaan tilastollista Hamiltonin mekaniikkaa rakentaakseen termodynamikkan ja kineettisen kaasuteorian pääsisältö pohjasta ylöspäin.

Kurssikäytännöt

Perinteiset luennot ja laskarit, sekä Arposelle ja Honkoselle kiroileminen.

Todelliset esitiedot

Tärkeysjärjestyksessä AMEK, FyMM I, sekä FyMM II. Ensimmäisestä saadaan Hamiltonin mekaniikka, toisesta Fourierin ja Laplacen muunnokset ja kolmannesta diffuusioyhtälön ratkaiseminen. Viimeksi mainittu ei ole aivan pakollinen, mutta siitä on hyötyä.

Työläys

Työläs, siinä missä muutkin teoreettisen fysiikan kurssit.

Miksi tärkeä?

Kurssi antaa ensimmäisen maistiaisen statistiseen fysiikkaan, joka on erittäin rigööri formalismi makroskooppisten systeemien teoreettiseen käsittelyyn.

Muuta