Taivaanmekaniikka

Taivaanmekaniikka

Lyhenne TaMe
Tunniste FYS2055
Ajankohta  II. periodi, joka vuosi
Viralliset Materiaalit Luentomoniste. Oheislukemistot: Hannu Karttunen: Johdatus Taivaanmekaniikkaan ja J. M. A. Danby: Fundamentals of Celestial Mechanics
Laskarit 7 laskaria ja 6 ryhmätyötä

Kuvaus

Kurssi on tähtitieteilijöille suunnattu jatko-osa Mekaniikan kurssille. Alkupuolella tarkastellaan nopeasti kahden kappaleen ongelmaa (mm. painovoimalinkoa ja kriittistä sädettä), kolmen kappaleen ongelmaa ja häiriöfunktioita. Kurssin lopussa käydään radanmääritysmenetelmiä ja rataelementtejä läpi.

Kurssikäytännöt

Kurssi järjestetään laatuaikaoppimisen tavoilla. Kurssilla on siis 6 hieman haastavampaa ryhmätyötä sekä 7 itsenäisesti tehtävää laskaria jotka ovat hieman helpompia ryhmätehtäviin verrattuna. Luentoja ei ole, vaan niiden tilalla on laatuaikatapaaminen, missä luennoitsija vuorotellen auttaa ryhmiä heidän ryhmätehtäviensä kanssa ja vastaa kysymyksiin. Moodleen joka viikon kohdalle tulee sen viikon ’Agenda’ missä lukee mitä ja missä järjestyksessä sillä viikolla pitää tehdä (esim lue prujujen kappaleet x-y, vastaa itsearviointiin, jne). Kurssilla on viikottaiset itsearvioinnit jotka vaikuttavat kurssiarvosanaan.
Kurssilla on viikottainen laskaritilaisuus (1h 45min) jossa käydään ensin edellisen viikon laskarit läpi (~45min) (jos näyttää muulle luokalle oman vastauksensa tehtävään, saa yhden lisäpisteen laskareihin) ja lopuksi assari vastaa kysymyksiin ja auttaa sen viikon laskareissa (~45min).
Kurssilla on ollut myös Signal keskustelualue, missä on pystynyt kysymään kysymyksiä luennoitsijalta sekä assarilta.

Todelliset esitiedot

TiLa1 (kurssilla käytetään jonkin verran pythonia ja sen osaamisesta on suuresti hyötyä kurssilla), TäPe:t (TäPe1 eniten) ja Mekaniikka. FYMM1 on myös hieman hyötyä, mutta ilman sitäkin pärjää hyvin. MaPu:t.

Työläys

Case based oppimisen takia kurssi on hieman normaalia työläämpi. Laskarit menee mukavasti, mutta kannattaa varautua, ryhmätöihin saattaa upota jonkin verran aikaa joka viikko. Ryhmätyöt ovat aika haastavia.

Miksi tärkeä?

Perehdytään syvemmin rataparametreihin (inklinaatio, eksentrisyys, anomaliat, jne..) ja opetellaan ratkaisemaan ratayhtälöitä taivaankappaleille.

Muuta

Jos prujut ovat samat kun aiemminkin, niin voin sanoa että niiden lukeminen Hannu Karttusen ”Johdatus Taivaanmekaniikkaan” -kirjan ohella on kannattavaa! Pitäkää myös huolta että ryhmätyöryhmissänne on vähintäänkin yksi, joka osaa koodata pythonilla hyvin, mieluiten useampikin. Perehtykää ryhmätyöhön jo hyvin ennen sitä koskevaa laatuaikatapaamista, ryhmätyöstä kannattaa olla siis jo yli puolet tehty siihen mennessä, jotta tietää tehtävän ongelmakohdat ja osaa kysyä niistä luennoitsijalta.