Säteilykentät ja Fotonit

Säteilykentät ja Fotonit

Lyhenne SÄFO
Tunniste FYS1004
Ajankohta  IV. periodi
Viralliset Materiaalit Luentodiat, sekä Chabayn & Sherwoodin Matter and Interactions -kirja
Laskarit 6. viikkolaskarit ja STACK-tehtävät

Suositeltavat lisämateriaalit: Ellet katsonut jo tätä videota MAPU III:n aikana, tee se nyt: https://www.youtube.com/watch?v=rB83DpBJQsE

Kuvaus

Fysiikan perusopintojen neljäs ja viimeinen luentokurssi. Kurssi jatkaa SMG:n sisältöä etenemällä sähköstatistiikasta elektrodynamiikkaan, eli käsittelemällä muuttuvia sähkömagneettisia kenttiä. Tämän lisäksi kurssi antaa kokeellisen fyysikon näkökulmasta ensimmäisen maistiaisen optiikasta (Teoreetikon näkökulmasta elektrodynamiikka ja optiikka ovat sama asia).

Kurssikäytännöt

Kurssikäytännöt pysyvät samoina koko perusopintojen läpi. Alkuviikko on varattu luennoille, loppuviikko laskareille ja labratöille. Toisin kuin MAPU:illa luennot ovat olennainen osa opetusta: Ne sisältävät paljon pohtimiskysymyksiä ja fysikaalisen intuition rakennusta.

Todelliset esitiedot

Kaikki edeltävät MAPU:t ja Perusopintokurssit. Tärkeysjärjestyksessä, vähättelemättä jonon häntää:

MAPU III, SMG, MAPU II, MAPU I, VUKA, VUAI.

Sivuaineopiskelijoille: Kurssi on suoritettavissa ilmankin näitä, mutta tämä ei luultavasti ole pienimmän vaivan tie.

Työläys

Merkittävästi muita Perusopintojen luentokursseja työläämpi. Uutta teoriaa tulee tiiviisti, ja laskarit vaativat kaiken vuoden aikana kertyneen osaamisen yhdistämistä. Fys. tieteiden kandiohjelman kokonaisuutta katsoen kurssi ei kuitenkaan ole hankalimmasta päästä.

Miksi tärkeä?

Syyt ovat pitkälti samat kuin SMG:n kohdalla. Kokeellinen fyysikko tulee vielä useampaan kertaan soveltamaan tällä kurssilla opittuja periaatteita labrassa, ja teoreettinen fyysikko saa ensimaistiaisen Elektrodynamiikka I & II:n koettelemuksista.

Muuta

Kurssi menee erikseen ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsinkielinen kurssi, Strålningsfält och fotoner, menee samaan aikaan suomenkielisen kurssin kanssa, kun taas englanninkielinen Radiation fields and photons menee II. periodissa.