Ympäristöfysiikka

Ympäristöfysiikka

Lyhenne Ei vakiintunutta
Tunniste FYS2072
Ajankohta  II. periodi
Viralliset Materiaalit Aerosolitutkimusseura r.y.:n  Ympäristöfysiikan perusteet -kirja
Laskarit 6. viikkolaskarit

Kuvaus

Ilmakehän fysiikan valinnainen kandikurssi, joka käsittelee pääosin diffuusiota, viskositeettiä ja lämmönsiirtoa, sekä pinnanraapaisun verran dimensioanalyysiä, virtausdynamiikkaa ja aerosolifysiikkaa.

Kurssikäytännöt

Perinteiseen tapaan luennot ja laskariryhmä(t).

Todelliset esitiedot

Paperilla Termot, Perusopinnot ja MAPUt, mutta ensinmainituista kaikki olellaiset tiedot kerrataan ensimmäisellä luennolla. Myöskin MAPUt esitietoina ovat kyseenalaisia, sillä vaikeimmat differentiaaliyhtälöt esitetään ratkaisemisen sijaan.
Sanotaan siis: VUKA, VUAI, ja MAPU I.

Työläys

Lähes täysin kivuton.

Miksi tärkeä?

Kurssi perehdyttää opiskelijaa jonkin verran siirtoilmiöihin, mutta muita aihetta sivuttavia kursseja on reilusti, m.m. Aerosolifysiikka I, Virtausilmiöt, Ilmakehän Virtausdynamiikan Perusteet, Mekaniikan Jatkokurssi ja Statistinen Mekaniikka (Lisäksi FYMM II:lla ratkaistaan Diffuusioyhtälö).

Dimensioanalyysi, sen sijaan, on varsin yleispätevää sisältöä mille tahansa fysiikan alalle, ja tämän kurssin aihetta käsittelystä jää enemmän käteen kuin esim. Analyyttisen Mekaniikan vastaavasta kappaleesta.

Muuta

Kurssi oli aikaisemmin nimeltään Siirtoilmiöt.