Termofysiikan Perusteet

Termofysiikan Perusteet

Lyhenne TERMO
Tunniste FYS2001
Ajankohta  I. periodi
Viralliset Materiaalit Vehkamäen ja Naparin TERMO-moniste
Laskarit 6. viikkolaskarit ja STACK-tehtävät

Kuvaus

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman ensimmäinen Termodynamiikan kurssi. Kurssi rakentuu Termodynamiikan kolmen pääsäännön ympärille, ja käsittelee TD:n terminologiassa suljettuja systeemejä.

Kurssikäytännöt

Fuksivuoden kursseista poiketen Termokurssien luennot ovat suunniteltuja vaihtoehtona monisteen lukemiselle. Luennoilla käydään läpi samat asiat kuin prujuissa ja enimmäkseen samassa järjestyksessä. Tämä on kuulemma myös tietoinen valinta.

Todelliset esitiedot

MAPU III, lähinnä monen muuttujan funktiot ja Viivaintegraali.
Kurssi alkaa tosin matematiikan kertauksella, joten käytännössä pelkät derivointi- ja integrointitaidot riittävät.

Työläys

Kurssi on varsin kevyt, erityisesti muihin 2. vuodelle merkittyjen fysiikan kursseihin verrattuna.

Miksi tärkeä?

Termodynamiikka on fysiikan osa-alue, joka yhdistää mikrotason fysikaaliset voimat kvantitatiivisesti makrotason fysikaalisiin ilmiöihin. Sille ilmenee kaikenlaisia sovelluksia useimmissa fysiikan eri osa-alueissa.

Muuta

Kurssi menee erikseen ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsinkielinen kurssi, Termofysikens grunder, menee samaan aikaan suomenkielisen kurssin kanssa, kun taas englanninkielinen Basics of Thermophysics menee III. periodissa. Edeltämainitun sisältö näyttää eroavan hieman suomenkielisestä kurssista.