Virtausilmiöt

Virtausilmiöt

Lyhenne Ei vakiintunutta
Tunniste FYS2073
Ajankohta II. periodi
Viralliset materiaalit Luentokalvot ja Trittonin Physical Fluid Dynamics -kirja
Laskarit 5. viikkolaskarit

Kuvaus

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman valinnainen aineopintokurssi, jolla käsitellään melko teoreettisesti muun muassa laminaarisia virtauksia, Navier–Stokesin yhtälöitä ja turbulenssia. Virtausdynamiikan kuvaamiseen käytetty matematiikka on tärkeä osa kurssia.

Kurssikäytännöt

Luennot ja viikottaiset laskarit sekä viikoittain palautettava oppimispäiväkirja.

Todelliset esitiedot

Peruskurssit, varsinkin mekaniikka, sekä useimmat MaPujen asiat. Periaatteessa monet asiat kerrataan kurssilla, mutta nopeasti ja matemaattisesti.

Työläys

Kurssin asiat ja laskuharjoitustehtävät ovat melko teoreettisia ja vaativat jonkin verran yhtälöiden pyöritystä. Tämän takia MaPujen aiheet kannattaa hallita hyvin. Työmäärä on vähintään samaa tasoa vaativampien peruskurssien kanssa. Tentissä on usein ollut paljon enemmän tehtäviä kuin useimmilla muilla kursseilla.

Miksi tärkeä?

Ainoa kurssi, jolla käsitellään syvällisesti tiettyjä virtausmekaniikan ilmiöitä ja kuuluisia Navier–Stokesin yhtälöitä. Kurssi on aiemmin ollut meteorologeille pakollinen, ja siitä on edelleen hyötyä myöhemmillä meteorologian kursseilla, vaikka monet aiheet sijoittuvatkin pikemminkin vesitankkiin kuin todelliseen ilmakehään.

Muuta

Tietyt kurssin asiat käydään myös kursseilla FYS2072 Siirtoilmiöt ja FYS2071 Aerosolifysiikka I. Tämä kurssi on kuitenkin Siirtoilmiöitä syvällisempi ja työläämpi.