Vuorovaikutukset ja Aine

Vuorovaikutukset ja Aine

Lyhenne VUAI
Tunniste FYS1002
Ajankohta  II. periodi
Viralliset Materiaalit Luentodiat, sekä Chabayn & Sherwoodin Matter and Interactions -kirja
Laskarit 7. viikkolaskarit ja STACK-tehtävät

Kuvaus

Fysiikan perusopintojen toinen luentokurssi. Kurssi jatkaa klassista mekaniikkaa siitä, mihin VUKA jäi. Kurssi käsittelee värähtelyä, pyörimistä, sekä liikettä keskeiskentässä. Kurssin lopussa annetaan lyhyt johdatus tilastolliseen termodynamiikkaan.

Kurssikäytännöt

Kurssikäytännöt pysyvät samoina koko perusopintojen läpi. Alkuviikko on varattu luennoille, loppuviikko laskareille ja labratöille. Toisin kuin MAPU:illa luennot ovat olennainen osa opetusta: Ne sisältävät paljon pohtimiskysymyksiä ja fysikaalisen intuition rakennusta.

Todelliset esitiedot

VUKA ja MAPU I.

Työläys

Joksenkin VUKA:a työläämpi, muttei huomattavasti.

Miksi tärkeä?

VUKA:n sivuilta löytyvä kappale pätee tällekin kurssille, mutta etenkin VUAI:n asiat kannattaa pitää mielessä, kun kakkosvuoden syksyllä on vuorossa Mekaniikka.

Muuta

Kurssi menee erikseen ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsinkielinen kurssi, Växelverkningar och materia, menee samaan aikaan suomenkielisen kurssin kanssa, kun taas englanninkielinen Interactions and Matter menee IV. periodissa.