Orientaatioprojektin esittely Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnassa

Sosiaali- ja terveysministeriön Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta  tukee ja edistää varhaiskasvatuksen laaja-alaista kehittämistä. Orientaatioprojektia esiteltiin neuvottelukunnalle 23.11.12 esimerkkinä projektista, jossa Varhaiskasvatuksen arki ja ohjaus toimii osana pitkäjänteistä korjaavaa palautejärjestelmää. Orientaatioprojektissahan pätevään ja kattavaan tutkimustietoon pohjautuen on noussut esiin kehittämistarpeita (kehitystehtäviä), joihin henkilöstö on laatinut ratkaisumallit. Vuonna 2013 aloitetaan tulosten ja mallien saattaminen kaikkien ulottuville mahdollisimman laajassa mitassa. 2014 valmistellaan uutta tutkimusta, jonka avulla voidaan tarkistaa, miten tilanne on muuttunut. Projektin idea voidaan tiivistää tähän malliin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *