Kehittävää täsmäpalautetta päiväkodeille ja lapsiryhmille

Pilottitutkimus Vantaan Siimapuiston päiväkodissa ja Järvenpään Nummenkylän päiväkodissa on valmis. Kokeilun perusteella tiedämme, että 400 havaintoa on riittävästi päiväkotikohtaisen luotettavan arvion ja kehittämisen suuntien löytämiseksi. Kaikista osa-alueista, päiväkodin toiminnasta, lasten toiminnasta, eri toimijoista, liikkumisesta, oppimisesta, emootioista ja sosiaalisuudesta löytyi sekä hyvin toimivia asioita että kehitettävää.
Molemmissa pilottipäiväkodeissa koettiin hyväksi, että koko kasvatushenkilökunta koulutetaan observointiin ja kaikki myös observoivat. Kokeilun aikataulu, tunti observointia viikossa, koettiin liian raskaaksi. Kokemusten perusteella tulos oli, että 1 tunti observointia kerran puolessatoista kuukaudessa riittää siihen, että päiväkotiin saadaan kehittävä palaute 12 viikossa. Ryhmäkohtainen kehittävä palaute saadaan 40 viikossa, jolloin tuloksia voidaan ryhmässä käyttää pohjana seuraavan vuoden toiminnan syventämiseen. Jos observointiin käytetään tunti kuukaudessa, saadaan tulokset nopeammin.

Joka tapauksessa observoinnin laatu on määrää tärkeämpi, muuten tulokset ovat käyttökelvottomia. On olennaista, että kaikki saavat observointikoulutuksen ja observointiajat ovat satunnaiset. Tähän tarvitaan selkeät ohjeet, johon henkilökunta sitoutuu.

Sydämelliset kiitokset Nummenkylän ja Siimapuiston väelle arvokkaasta työstä. Kokemusten pohjalta voimme aloittaa ensi syksynä päiväkotikohtaisen observoinnin, jolloin päiväkoti saa täsmäpalautteen oman työnsä kehittämiseen sekä päiväkotitasolla että ryhmätasolla. Päiväkodin johtaja voi painottua johtamisessaan tietoperustaiseen johtamiseen ja reaaliaikaiseen prosessien ohjaamiseen. Tämä on huippujuttu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *