Koronavirus ja lapsen pelot

Lapset pelkäävät harvoin varhaiskasvatuksessa, mutta nyt on hetki, jolloin on hyvä olla erityisen herkkänä lasten kokemuksille. Lapset tarvitsevat turvallisen kontaktin ja riittävästi tukea kyetäkseen käsittelemään pelkojaan. Aikuisen on siedettävä lapsen ahdistusta ja oltava läsnä lapsen tarvitessa tukea pelkojensa käsittelyyn, sitä enemmän, mitä epävarmemmaksi lapsi itsensä kokee. Aikuisen hyväksyvä, vastaanottava, avoin, herkistyvä ja huomioiva suhtautuminen on tärkeää pitää tilanteessa yllä, vaikka aikuista itseäänkin ahdistaisi. Aikuisen ei tule kiirehtiä kertomaan koronaviruksesta tietoja päästäkseen omasta ahdistuksestaan, vaan löytää kontakti lapsen mielikuviin ja keskittyä niihin. Kun lapsi ja aikuinen löytävät yhteisen kokemuksen, lapsi voi käsitellä pelkoaan yhdessä aikuisen kanssa. Aikuisen ei tarvitse kiirehtiä lapsen kokemuksen ohi selittämään asioita, vaan olennaista on lapsen kokemus pelkojen jakamisesta ja hyväksymisestä. Kun akuutti pelko hellittää, voi toki keskustella asiaan liittyvästä tiedoista. Lapsen kanssa yhdessä rakennettu leikki on paras tapa käsitellä yhteisiä mielikuvia. Lapsen on saatava kokemus, että hän voi jakaa pelkonsa ja selvitä siitä. Lue lapsen peloista varhaiskasvatuksessa https://www.mv.helsinki.fi/home/reunamo/apu/pelko.pdf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *