Lapset varhaiskasvatuksen laadun arvioijina

Varhaiskasvatuksen arvioinnin merkitys tiedostetaan tänä päivänä entistä selkeämmin. Lasten osallisuuden korostuessa emme voi unohtaa lasten panosta myöskään laadun arvioinnissa, jota on toteutettu projektissamme vuodesta 2010. Aineistostamme laadittu artikkeli “Lapset varhaiskasvatuksen arvioijina – Lasten mukavina pitämät asiat päiväkodissa ja perhepäivähoidossa” on juuri hyväksytty julkaistavaksi Varhaiskasvatuksen Tiedelehdessä. Tulosten perusteella lasten tekemä arviointi on lupaava menetelmä täydentämään monimenetelmäistä varhaiskasvatuksen laadun arviointia.

Kuntatapaaminen

Kiitos antoisasta kuntatapaamisesta Helsingissä keskiviikkona 9.5. Kunnissa tehdään uskomattoman paljon hienoa työtä. Aineistoa karttuu joka päivä, mutta teimme välitilinpäätöstä. Paljon hyviä asioita on tapahtunut, mutta kehittämiseen on silti panostettava. Kuvassa Hämeenlinna esittelee hankettaan, jossa pedagogiset johtajat observoivat omat ryhmänsä ja antavat ryhmille palautteen ja kehitystehtäviä sen pohjalta. Klikkaa kuva suuremmaksi! Päätimme muun muassa tehostaa perhepäivähoidon observointia ja ainakin Helsingissä aloitetaan myös leikkipuistojen kehittävä palaute. Jännittävää.

Kehittävä palaute omassa päiväkodissa

Olemme aloittaneet pilotin, jossa yksittäiset päiväkodit, ryhmät ja ehkä yksittäiset lapsetkin voivat saada ajantasaista palautetta omasta toiminnastaan. Ensi vaiheessa pilotissa ovat Siimapuiston päiväkoti Vantaalta ja Nummenkylän päiväkoti Järvenpäästä. Tähtäämme siihen että keväällä 2019 toimintatapa on niin valmis, että sen voi ottaa yleisesti käyttöön päiväkodeissa ja ryhmissä. Kuva Siimapuiston päiväkodin ensimmäisestä observointikoulutuksesta 15 maaliskuuta 2018.

Kuntakohtaiset tulokset kuntien käytössä

Pieni klikkaus varhaiskasvattajalle, jättiläisloikka varhaiskasvatukselle! Kuntakohtaiset observoinnin palautteet ovat nyt kuntien käytössä, analysoitavissa ja jaettavissa. Tulokset ovat helposti muokattavissa tavallisessa web-selaimessa. Olemme astuneet uuteen aikaan varhaiskasvatuksen arvioinnissa ja kehittämisen perustassa.

Esimerkkejä Suomesta

Brittiläinen Nursery World on laajalevikkisin maksettu lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen ammattilehti. Sen huhtikuun numerossa on artikkeli lasten liikkumisen edistämisestä (Jyrki Reunamo: Physical activity: some lessons from Finland). Vaikka Suomessakin on varhaislapsuuden liikkumisessa vielä kehitettävää, on Suomessa paljon vahvuuksiakin sekä tietoa lasten liikkumisen herättäjistä.

Valtionavustus varhaiskasvatuksen kehittämiseen

Hankkeemme “Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa” on saanut 280 700 euron valtionavustuksen opetushallituksen kaikkien aikojen ensimmäisessä varhaiskasvatukseen liittyvässä haussa. Summa on suurin kaikista avustetuista hankkeista. Avustus on merkittävä tuki ja tunnustus hankkeelle. Hakijaorganisaationa on Kouvolan kaupunki ja osallistuvat kunnat ovat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Turku ja Vantaa. Valtionavustus mahdollistaa kunnollisen satsauksen ajantasaiseen palautteeseen pohjautuvaan varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

 

Kehittävä palaute vakiinnutetaan kunnissa

Orientaatioprojektiin osallistuneissa kunnissa – Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä, Keravalla, Kouvolassa, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa, Turussa ja Vantaalla – kehittävästä palautteesta tehdään pysyvä käytäntö. Observoijien koulutus alkaa tammikuussa 2017 ja tarvittavan infran rakentaminen ja testaaminen aloitetaan välittömästi. Vuoden 2017 syyskuusta alkaen tehdään joka päivä 180 satunnaistettua havaintoa siitä, mitä varhaiskasvatuksessa tehdään, mihin suuntaudutaan, mikä on fyysinen aktiivisuus, sitoutuneisuus, tunteet, sosiaalinen orientaatio ja lähimmän aikuisen toiminta. Kun pätevään observointitietoon kytketään arviot taidoista ja oppimisympäristöistä, päästään kiinni varhaiskasvatuksen muotoutumisen perustekijöihin ja voidaan paremmin tukea lasten tasapainoista omaa ja jaettua kehitystä.

Kehittävä palaute

Vuoden 2015 mittava aineistonkeruu ja palaute ovat onnistuneet erinomaisesti. Selvitämme kuntien kanssa keväällä 2016 projektin vakiinnuttamista.Tältä pohjalta voimme tiivistää projektin sykliä viidestä vuodesta jatkuvaan kehittävään palautteeseen. Käyttämällä huolellista otantaa ja pilvipalveluja pystymme luomaan kuntiin lähes reaaliaikaisen arviointi- ja kehittämisjärjestelmän, jonka osia voidaan räätälöidä kuntien painopisteiden mukaan. Myös resursseja voidaan säästää ja tietotaitoa voidaan kehittää kertakäytön sijaan.