Materiaalit

Lelan matematiikkaseikkailu päiväkodissa

Kirjanen tarjoaa matematiikan oppimateriaalin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Matematiikan sisällöt esitellään tarinoiden kautta. Lapsille luettavan tarinan rinnalla opettajalle annetaan ideoita siitä, miten opetettavaa käsitettä voi havainnollistaa omassa ryhmässä helposti saatavilla olevilla välineillä. Tarjolla on myös kysymyksiä, joiden avulla voi herätellä keskustelua lasten kanssa. Kirjanen on syntynyt osana LUMATIKKA-hanketta. LUMATIKKA oli valtakunnallinen matematiikan oppimisen ja opettamisen täydennyskoulutushanke, jonka LUMA-keskus Suomi -verkosto toteutti yhteistyössä useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa vuosina 2018–2022. Hanketta rahoitti Opetushallitus. Kirjanen on saatavilla Avointen Oppimateriaalien Kirjastossa. Kirjan ovat kirjoittaneet Jonna Kangas ja Jyrki Reunamo. Upeat kuvat ovat Emilia Erfvingin! Kirja on saatavilla myös ruotsiksi Lelas matematiäventyr på dagis.

Tarina vanhemmille ja lapsille luettavaksi yhdessä

Päiväkotien henkilökunta voi käyttää Lela-tarinaa lasten muutostrategioiden käsittelyyn. Nyt tarinasta on tehty vanhemmille sopiva versio. Lapsen näkemykset kertovat tärkeitä asioita siitä, miten lapsi ratkaisee oman elämänsä muiden kanssa. Tarinan avulla aikuinen saa tuntuman lasten tapaan suhtautua oman ja muiden elämän muuttamiseen. Vanhemmilla täytyy olla tuntuma siitä, miten lapsi rakentaa maailmaansa yhdessä muiden kanssa. Tarina on luettavissa täällä.

Leikin tukeminen varhaiskasvatuksessa

Olemme tehneet kansainvälisen tiimin ja Lego Foundationin tuella oppaan leikin käyttämiseen oppimisen tehostamiseen. Opas kannustaa leikin käyttöön kaikessa toiminnassa, opetuksessa, ohjatussa leikissä, tuetussa leikissä, peleissä ja vapaassa leikissä. Opas on saatavana täältä.

Varhaiskasvatus 2017-2018

Observointiaineisto suomalaisesta varhaiskasvatuksesta karttuu joka päivä. Välillä on kuitenkin hyvä pysähtyä tarkastelemaan tilannetta. Tältä näyttää suomalaisessa varhaiskasvatuksessa syksystä 2017 toukokuun alkuun 2018.

Eipäs leikitä ruokapöydässä!

Observoinnin mukaan leikki puuttuu kokonaan ruokailutilanteista. Myös ruokailutilanteen kiinnostavuus, positiiviset emootiot, osallistuminen ja liikkuminen ovat lähes nollassa. Kokeile ruokailun elävöittämisen suunnittelua tämän ohjeen avulla.

Virtamallin harjoittelun ohje

Virtamalli on osoittautunut monipuoliseksi suunnittelun ja osallistumisen välineeksi. Kokeile Virtamallin käyttämistä oman tiimisi kanssa. Ideat syntyvät helposti ja ne asettuvat kuin itsestään mielekkääseen paikkaan osallistavan prosessin osaksi. Katso toiminnan ohje tästä.

Kuvioita kasvatuskeskustelun virikkeeksi

Lastentarhanopettajaopiskelijat Keni Miettinen, Lilli Olli ja Heta Stenman tekivät sytyttävät karikatyyrit orientaatioista. Mallit eivät anna tarkkaa kuvaa tämän hetken varhaiskasvatuksen todellisuudesta, mutta ne herättävät runsaasti ajatuksia, puolesta ja vastaan. Kokeile tulostaa lapsen, kasvattajan, suunnittelun ja tasapainon kuvat ja laita ne kahvihuoneen pöydälle. Keskustelua syntyy!

Ovi liikkumisen maailmaan

Varhaiskasvatus on ennemminkin katsomisen taidetta kuin ojankaivuuta tai pienten askeleiden ottamista. Pelkästään katsomalla jotakin toisella tavalla voi olla valtavia vaikutuksia toimintaan. Turun läntisen alueen varhaiskasvattajien kanssa katsoimme oviaukkoa merkityksettömän välitilan sijasta liikunnallisena herätteenä. Katso ideat täältä.

Kattokiskot ja pressut liikkumisen virittäjinä

Tampereen päiväkodinjohtajat, liikuntakoordinaattorit ja varhaiskasvattajat ideoivat kattokiskojen ja pressujen käyttöä lasten liikkumisen virittäjinä. Molemmat ovat edullisia, kestäviä ja monipuolisia välineitä, jotka eivät vie juurikaan tilaa. Pressujen ideat löytyvät täältä  ja kattokiskojen täältä.

Lasten kuvausten siirtäminen käsittelyn pääasiaksi

Ottamalla tavaksi antaa lasten dokumentoida itse päivittäin arjen toimintaa ja käydä tätä dokumentointia systemaattisesti läpi lasten kanssa saadaan lasten näkemykset esiin ryhmässä ja sää. Samalla saadaan lasten näkemykset mielipiteistä suunnittelun, toiminnan rakentamisen ja arvioinnin työkaluiksi. Katso helppo toimintaohje täältä.

Tietokilpailu perhepäivähoitajille

Kokeile leikkimielistä tietokilpailua, joka pohjautuu Orientaatioprojektin 2010 aineistonkeruuseen. Tulokset eivät ole absoluuttisia totuuksia kaikista perhepäivähoidosta, mutta tietokilpailu on hyvä keskustelun herättäjä perhepäivähoitajille heidän työnsä sisällöstä. Kokeile tietokilpailua perhepäivähoitajien tiimipalaverissa. Tietokilpailua täydentävät tiedot lasten toimintaan sitoutumisesta ja fyysisestä aktiivisuudesta eri tilanteissa, jotka syventävät tuloksia oppimiseen ja liikkumiseen liittyvillä tekijöillä. Tietokilpailu on saatavilla tästä ja sen pohjana olevat tutkimustulokset tästä.

Putkipedagogiikka

Laajensimme hiekkasäkkipedagogiikan periaatteet putkipedagogiikkaan

Hiekkasäkkipedagogiikka

Lapset liikkuvat keskimäärin vain 3 minuuttia päivässä opetustilanteissa, vaikka huomioon otetaan jumppatuokiotkin. Samoin sisällä esineleikeissä lapset liikkuvat vain vajaat kolme minuuttia rivakasti, vaikka esineleikit ovat lasten kaikkein yleisin leikki sisällä vapaassa leikissä. Hiekkasäkeillä voi korvata kaiken opetustilanteissa tarvittavan, alkaen kynistä ja papereista. Samoin esineleikissä voidaan luopua muovisista ja painottomista leluista, kun kerran voidaan käyttää kouriintuntuvia säkkejä. Tutustu hiekkasäkkipedagogiikkaan!

Alli Mustonen on koonnut käytännöllisiä ja teoreettisia näkökohtia hiekkasäkkien ottamiseen osaksi päiväkotien arkea.

Päivähoidon aloitussuunnistus

Päivähoitoa aloitettaessa olisi tärkeää että lasten omat kokemukset olisivat pohjana päivähoidon aloittamiskynnyksen madaltamisessa. Tätä varten on tehty työkalu, jolla hauskalla tavalla saadaan kerättyä olennaista tietoa lasten kokemuksista.  Työkalun avulla vanhemmat ja henkilöstö pääsevät saman lasten näkemyksiä koskevan aineiston äärelle.

Alle 3-vuotiaiden päivähoitoon tutustuminen

Kevään 2012 laadun arvioinnissa ilmeni että alle 3-vuotiaat viihtyvät aivan yhtä hyvin päivähoidossa kuin isommatkin lapset. Pienillä lapsilla oli kuitenkin enemmän pelkoja päivähoidossa. Tätä varten on tehty työkalu, jolla pyritään madaltamaan pienten lasten kynnystä aloittaa päivähoito.

Päivähoito lasten kuvaamana

Median, kuvien ja tietotekniikan käyttöä päiväkodissa rajoittaa taitojen puute, ajan puute ja laitteiden puute. Tässä on toimintaohje, joka ei aiheuta henkilöstölle lisätyötä, jonka avulla lasten näkemykset pääsevät paremmin esiin, on hauska ja antaa myös vanhemmille paremman tuntuman lastensa päivähoidon arkeen. Ohje on tehty päiväkodeissa käytettäväksi mutta sitä voidaan suoraan soveltaa myös perhepäivähoidossa.

Simulaatiot omien näkemysten koetuskenttänä

Wolframin simulaatiot ovat erinomainen tapa testata ja kehittää omia näkemyksiään. Aikuisen ei tarvitse opettaa lapsille sisältöjä, vaan tarjota lapsille toimiva paja työstää ja takoa aihioita. Hyväksi tavaksi toimia on osoittautunut blondipedagogiikka.

Liikunnallista kattopedagogiikkaa

Päivähoidossa tilat ovat este liikkumiselle. Joensuussa liikuntaseminaarin päätökseksi ideoimme kattopedagogiikan, joka antaa lisämahdollisuuksia sisäliikunnan ahtaisiin puitteisiin. Tutustu ja sovella!

Roolileikin ja tietotekniikan yhdistäminen

Mediakasvatus ja draamapedagogiikka ovat vuoden 2012 laadun arvioinnin perusteella päivähoidon laiminlyödyimmät osa-alueet. Yhdessä nämä kaksi muodostavat kuitenkin väkevän tavan prosessoida ja tuottaa sisältöjä yhdessä lasten kanssa.

Leikkimielinen tietokilpailu päivähoidon toiminnasta

Tee testi työyhteisössäsi tai vanhempien kanssa. Synnyttää keskustelua! Perustuu toimintaa 48:ssa päiväkodissa tammi-toukokuussa 2010.

Orientaatioprojektin esittelyjulisteet Varhaiskasvatusmessuilla 5.10.2012

Projektin tutkimusmenetelmiä esittelevä juliste.

Projektin tutkimustuloksia esittelevä juliste.

Projektin ratkaisumalleja esittelevä juliste.

Simulaatioiden käyttöä esiopetuksessa esittelevä juliste.

Varhaiskasvatuksen laadun arviointi 2012

Varhaiskasvatuksen laadun arviointiin osallistui lähes neljä tuhatta lasta ja neljä tuhatta vanhempaa. Omaa työtään arvioi melkein tuhat varhaiskasvatuksen tiimiä yhdessätoista kunnassa. Linkin takana on esimerkkinä yksi arviointiraportti Vihdistä, jossa näkyy sekä Vihdin arviointeja että kaikkien kuntien keskiarvoja. Kiitos kaikille arviointiin osallistuneille!

Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu?

Tammi-toukokuussa 2010 neljäntoista keski-uusimaalaisen perhepäivähoitopaikan toimintaa havainnoitiin, lapset haastateltiin sekä lasten taidot ja oppimisympäristöt arvioitiin. Perhepäivähoito osoittautui hyvin laadukkaaksi päivähoitomuodoksi. Tätä tulosta tukevat myös keväällä 2012 toteutettu laadun arviointi. Katso hätkähdyttävät tulokset täältä.

Varhaiskasvatuksen ratkaisumalleja

Orientaatiokonferenssissa 23.5.2012 esiteltiin pökerryttävät kaksisataaseitsemäntoista ratkaisumallia kahteensataanseitsemääntoista tutkimuksessa esiin nousseeseen polttavaan kehitystehtävään. Näissä malleissa riittää pureskeltavaa ja niissä on sekä ilmiselvää että salaista viisautta.

Lasten kokema laatu ja Vasutyöskentely

Lasten ja vanhempien arvioima päivähoidon laatu kytkettiin henkilöstön tapaan työstää varhaiskasvatussuunnitelmia. Tämän yhdistämisen tuloksia esiteltiin Pohjanmaan varhaiskasvatusmessuilla 24.3. Lue lasten kokemusten ja vasutyöskentelyn kiinnostavat yhteydet täältä.

Varhaiskasvatuksen toimintamalleja

Toimintamallit ovat varhaiskasvattajan työkaluja. Näitä käytiin läpi koulutustilaisuudessa 9.1.2012.

Lasten kielletty toiminta päivähoidossa

Eräs havainnoitava toiminta tutkimuksessa oli lasten ei-sallittu toiminta päivähoidossa. Oulun varhaiskasvatusmessuilla esiteltiin tähän liittyviä tutkimustuloksia 22.11.2011. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun lasten kiellettyä toimintaa tarkastellaan laajaan systemaattiseen havainnointiin perustuvaan aineistoon pohjautuen. Tulosten kooste on nähtävillä täällä.

Kehitystehtävien ohje

Kehitystehtävien tekeminen aloitetaan syksyllä 2011 ja ne ovat valmiit toukokuussa 2012. Otsikon linkin takaa löytyy ohjeet kehitystehtävien tekemiseen. Tammikuussa 2012 käydään koulutuksessa läpi erilaisia malleja kehitystehtävien ratkaisemiseksi.

Työkalu oman oppimisympäristön arviointiin

Tehkää testi ja katsokaa milllainen oppimisympäristö ryhmässsänne on. Pyrkikää vastaamaan todenmukaisesti, muuten testituloksilla ei ole merkitystä. Testi perustuu vuoden 2010 oppimisympäristön arviointiin, jossa oli mukana yli 400 tiimiä Uudeltamaalta ja Hämeenlinnasta. Oppimisympäristön tyypit ovat yleisimmin esiintyviä. On tietysti mahdollista, että oma ryhmänne on ei sovi mihinkään tyyppiin. Silti työkalu antaa vihjeitä oman toiminnan painopisteistä.

Lela-tarina

Lela-tarinaa voi käyttää isommankin lapsiryhmän kanssa. Pitää vain huolehtia, että myös hiljaisemmat lapset tulevat huomioiduksi. Tarinaan saa paremmin syvyyttä, jos ei etsi moraalisesti parasta strategiaa, vaan puntaroi lasten kanssa vaihtoehtoja avoimesti. Perhepäivähoitajille on olemassa tarinasta oma versio.

Työkalu lasten orientaation tutkimiseen

 

Mittaria on käytetty tutkimuksen dataa kerättäessä. Sen avulla saa monipuolista ja syvällistäkin tietoa lasten tavasta suhtautua muutostilanteisiin.Haastattelua voi käyttää lasten näkemyksiin tutustumiseen ja niiden käsittelyyn. Haastattelu toimii parhaiten kun ei haeta “oikeaa” tai moraalisesti hyväksyttävää ratkaisua vaan osoitetaan selvästi että arvostetaan nimenomaan lapsen omaa näkemystä. Lapsen vastaukset sopivat myös esimerkiksi vanhempien kanssa käytävän keskustelun virikkeeksi, kunhan ei liikaa analysoida lasten vastauksia. Mittarista saisi tutkimustulosten perusteella analyysityökalun, mutta se toimii kuitenkin parhaiten mielikuvien ja vuorovaikutuksen herättäjänä.

Taiwanilaisia esimerkkejä dokumentoinnista (Hui-Chun Lee, 13.9.2011 Järvenpäätalo, lasten kuvat poistettu)

Taiwanin päivähoito (Hui-Chun Lee, Järvenpää 13.9.2011, lasten kuvat poistettu)

Kehitystehtävien teko (Jyrki Reunamo, Järvenpää 13.9.2011, lasten kuvat ja videot poistettu)

Taiwanilaisia esimerkkejä tuetusta leikistä (Rosalind Wu, 13.9.2011, lasten kuvat poistettu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *