Projektin rajoitukset

Projekti toteutetaan osana varhaiskasvatuksen henkilöstön oman työn kehittämistä. Projektin teko ei voi olla ylimääräistä työtä, joka vie huomion pois lasten ja perheiden tukemisesta. Kehitystyö on saatava integroitumaan perustyön ytimeksi, ei perustyön päälle tulevaksi erilliseksi kehitystyöksi.

Henkilöstö tekee vaativaa työtä jatkuvien muutosten hyökyaallossa. Varhaiskasvattajat ovat oman työnsä kehittämisen parhaita asiantuntijoita. Projektin avulla pyritään tarjoamaan varhaiskasvattajille tutkitun tiedon avulla perspektiiviä ohjata työtään parhaalla mahdollisella tavalla. Samoin pyritään luomaan työkaluja, joita testataan ja kehitetään.

Vuonna 2015 on aika uudelleentutkimukselle. Pyrkimys on saada varhaiskasvatustyön ytimeksi tieteellisesti pätevään ja kattavaan tutkimustietoon pohjaava kehitystoiminta ja palautejärjestelmä, joka ohjaa varhaiskasvatustyön kehittymistä edelleen. Koska lasten näkemykset ovat keskeisiä varhaiskasvatuksen sisällön tuottajia, on lasten omien näkemysten vaikutuksilla keskeinen sija projektissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *