Sisältö

Projektin tarkoitus (visio)

 • Selvittää mitä varhaiskasvatuksessa todella tapahtuu.
 • Miten lasten näkemykset, taidot ja kaverisuhteet muotoutuvat
 • Miten aikuisten toiminta ja oppimisympäristö ovat yhteydessä toimintaan.
 • Löytää keinoja vaikuttaa myönteisesti löydettyihin ilmiöihin.
 • Elvyttää reflektoiva ja dynaaminen varhaiskasvatuskulttuuri.
 • Vakiinnuttaa varhaiskasvatus inhimillisen hyvinvoinnin itujen luontevaksi louhintapaikaksi.

Projektin motiivit

 • Luoda toimivat mittarit varhaiskasvatustoiminnan syvälliseen arviointiin.
 • Saada selville varhaiskasvatuksen toiminnan muotoutumisen perustekijät.
 • Arvioida varhaiskasvatuksen kulttuurisia tekijöitä vertaamalla Suomen, Hong Kongin, Singaporen ja Taiwanin varhaiskasvatustoimintaa identtisillä tutkimuksilla.
 • Saatujen tutkimustulosten perusteella laadittujen kehitystehtävien avulla luodaan malleja varhaiskasvatustoiminnan edistämiseksi.
 • Välittää löydetyt tulokset ja mallit muiden käyttöön Suomessa ja kansainvälisesti.
 • Vakiinnuttaa kehittävään palautteeseen perustuva varhaiskasvatuksen kehittäminen.

Näin sen teemme

 • 2008 Yhteistyön käynnistäminen Taiwanin kanssa
 • 2009 Yhteistyön aloittaminen Keski-Uudellamaalla ja Hämeenlinnassa. Mittareiden synkronointi Taiwanin kanssa. Havainnoijien koulutus
 • 2010 Projektin ensimmäisen vaiheen aineiston keruu ja aineiston synkronointi.
 • 2011 Kehitystehtävien laadinta (217 kpl) ja jako varhaiskasvatuksen yksiköille, mukana sekä päiväkoteja että perhepäivähoitajia.
 • 2012 keväällä yksikötmallien laatiminen kehitystehtävän ratkaisuksi. Yksiköiden tuottamat mallit esiteltiin ensimmäisen kerran konferenssissa Järvenpää-talossa 23.5.2012.  Keväällä 2012 toteutettiin myös laadun arviointi.
 • 2013-2014 Tutkimuksen tulokset jaetaan yleiseen käyttöön.
 • 2014 Projektin toisen vaiheen valmistelu. Henkilöstön koulutus, tutkimusinstrumenttien hiominen ja kansainvälinen projektin synkronointi.
 • 2015 Uuden ensimmäisen vaiheen kokemusten pohjalta tarkennetun ja syvennetyn tutkimusaineiston keruu. Myös aineiston kattavuus on laajentunut ja otokseen kiinnitetty tarkemmin huomiota verrattuna ensimmäiseen vaiheeseen. Mitä varhaiskasvatuksessa todella tapahtuu? Mitä on muuttunut? Minkä pitäisi muutua?
 • 2016 Tutkimustulosten perusteella tehdään päätökset tarvittavista kehittämistoimista ja kehittämisen tavoista. Reaaliaikaisen kehittävän palautesysteemin rakentaminen kunnissa käynnistyy konkreettisesti.
 • 2017 Kehittävän palauteen vakiinnuttaminen varhaiskasvatuksen ohjauksen perusmenetelmäksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *