AKADEMISK PORTFOLIO

raili_umea.JPG

Docent (evaluering av språkfärdighet)

Universitetslektor i språkpedagogik

Institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitetDidaktisk forskningsgrupp i främmande språk

PB 9 (Brobergsterassen 5A)

FIN-00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

förnamn.efternamn@helsinki.fi (elpost)

Utbildning

Fil.kand. Jyväskylä universitet, 1981

Pedagogiska studier för lärare, Helsingfors universitet, 1982

Ped.lic. Helsingfors universitet, 1997

PeD, Helsingfors universitet,  2000

Språkfärdighet (enligt De allmänna språkexaminas nivåer 1-6)

finska (modersmål)

svenska (6)

engelska (4)

ryska (3)

tyska (2)

    Undervisning och dess utvecklande

ämnesdidaktisk undervisning och handledning av lärarstuderande

forskningsbaserad språklärarutbildning

integrering av teori och praktik genom reflektiv verksamhet och lärarstuderandenas delaktighet i pågående projekt

fortbildning av yrkesverksamma lärare i hemlandet och andra europeiska länder

    Arbetserfarenhet

Lektor i svenska (andra inhemska språket), Helsingfors II normalskola vid Helsingfors universitet, 1988 –

Lektor i språkpedagogik, Institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet 1983-84, 1998-99, 2000 –

Universitetslektor i språkpedagogik vid Institutionen för tillämpad pedagogik vid Helsingfors universitet 2004 –

Administrativa uppdrag

1997 –   Medlem eller suppleant i Svenska verksamhetsnämnden vid Helsingfors universitets enhet för Svenska ärenden

1998 – Medlem i planeringsgruppen för ämneslärarutbildningens undervisningsprogram

2002 – Samarbetsnämnd för den svenska lärarutbildningen mellan Åbo Akademi, Helsingfors universitet och övriga universitet med ansvar för svensk lärarutbildning (representant för lärarutbildningen vid HU)

Fritidsintressen

musik och körsång i blandkören Cantica

motionssport  (jogging, aerobic)

historia (filmer, litteratur)

© 2019 A MarketPress.com Theme