OPETUS

Opetuksen arviointi ja kehittäminen Luennot

31.1.2011

1.2.2011

2.2.2011

7.2.2011

Opetus ja sen kehittäminen

  • Ainedidaktinen opetus ja opetusharjoittelijoiden ohjaaminen.
  • Englanninkielisen opetuksen kehittäminen
  • Aineenopettajakoulutuksen tutkintovaatimusten harmonisointi ja kansainvälisen opetustarjonnan kehittäminen

© 2019 A MarketPress.com Theme