PROJEKTIT

Projektit

Koordinoimani kansalliset projektit

Kansainväliset

 • JoMiTE – Joint Master in Teacher Education 2007 – 2010 Aineenopettajakoulutuksen eurooppalainen maisteriohjelma EU:n Lifelong Learning -toiminnon rahoituksella. Hanketta koordinoi professori Jan Folkert Deinum (University of Groningen).
 • SPRiTE (Shared Practice in teacher Education)
  Aineenopettajaopiskelijoiden kansainvälinen opetusharjoittelu. Hanketta koordinoi professori Jan Folkert Deinum (University of Groningen).
 • CEF-ESTIM (CEF level estimation grid for teachers)
  CEF-ESTIM (CEF –perustainen viestinnällisten tehtävien taitotasomääritys opettajasovelluksena. Hanketta koordinoi professori Claire Tardieu ( IUFM of Paris).

Päättyneet projektit

 • CEFTrain – Common European Framework for Languages in Teacher Training
  Euroopan yhteisen kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin viitekehykseen perehdyttävän koulutus- ja kurssiaineiston laadintaan tähtäävä kansainvälinen yhteistyöprojekti Euroopan komission Comenius 2 -toiminnon alaisena 2003-05. Olin hankkeen koordinaattori.
 • ELP- From piloting to implementation 2001 – 2004. Eurooppalaisen kielisalkun Suomen osakokeilu Helsingin seudulla. Olin hankeen koordinaattori.
 • DROFoLTA – Detecting and Removing Obstacles to Foreign Language Teaching Abroad

© 2019 A MarketPress.com Theme