Viikko 1 – Ensikosketus QGIS:iin ja paikkatieto-ohjelmiin

Olin kuullut GIS-kurssista monenlaisia mielipiteitä entisiltä ja nykyisiltä maantieteen opiskelijoilta, ja paikkatieto-ohjelmat ylipäänsä tuntuvat jakavan mielipiteitä toisten pitäessä niitä mukavina työkaluina, ja toisten kamalan vaikeina, ja jopa turhina oman tulevan suuntautumisen kannalta. Itse kuitenkin odotin kurssia ja QGIS:n opettelua mielenkiinnolla, sillä näen sillä olevan potentiaalia omassa käytössänikin maantiedon opettajana.

Ensikosketus QGIS:iin ei aiheuttanut suuria tunteita tai yllätyksiä. Arvasin jo etukäteen, että ohjelman loputtomalta tuntuva määrä toimintoja ei ihan ensimmäisillä käyttökerroilla tulisi jäämään mieleen ja melko epäintuitiivinen käyttöliittymäkään ei yllättänyt. Ehkäpä juuri tämän vuoksi uusien ohjelmien opettelu ei yleensä ole tuottanut itselleni ongelmia, sillä tiedostan, ettei kaikkea voi ja tarvitse oppia kerralla.

Ensimmäisellä kurssikerralla tuotettiin kartta Itämeren typpipäästöistä (kuva 1.), jota tehdessä yritin keskittyä enemmän itse ohjelman käytön opetteluun kuin kartan visuaalisen ilmeen hiomiseen. Kun ohjelman perusteet on ensin opittu hyvin, tulee visuaalisen ilmeen hiomisesta varmasti mutkattomampaa ja vähemmän aikaa vievää. Kurssikerralla tehdystä kartasta löytyvät kaikki kartan peruselementit, eli legenda, mittakaava ja pohjoisnuoli, mutta ajan kanssa olisin mieluusti hionut niiden kaikkien ilmettä. Jälkikäteen huomasin, että pohjoisnuoli on karttaan nähden väärin, mutta niin oli monella muullakin, sillä sitä ei tunnilla yhdessä korjattu. Myös värimaailma on omaan silmään hieman kummallinen, mutta kartta on mielestäni silti helppolukuinen ja esitettävä asia näkyy selkeästi. Olen myös samaa mieltä Vilma Pylkön  kanssa, että värittämällä maa-alueet, korostuu tulos maan pinta-alan mukaan, ja hänellä onkin oivallinen esitys samasta asiasta sektorikaavioilla.

Kuva 1. Itämeren typpipäästöjen osuus valtioittain. (Pohjoisnuoli ei pidä paikkansa!)

Kuvasta kuitenkin erottuu omalla värillään hyvin Puola suurimpana typpipäästöjen lähteenä Ruotsin, Venäjän ja Latvian vastatessa seuraavaksi suurimmasta osasta päästöistä. Pienimmät päästöt ovat Virolla, joka alkuperäisessä värimaailmassani uhkasi hukkua muihin Euroopan maihin, joten viime tipassa vaihdoin värit räikeämpiin. Itämeren syvyyden olisi mielestäni voinut jättää karttaesityksestä pois, sillä se ei varsinaisesti tuo lisäarvoa esitettävän pääasian kannalta, vaan näyttää lähinnä hieman sekavalta.

Toisena tehtävänä tuotin Suomen kunnat 2015 aineistosta kartan, joka kuvaa työttömyysastetta (%) kunnittain (kuva 2.) Tehtävän ohjeistus oli mennyt ainakin itseltäni ihan ohi, enkä olisi edes huomannut, että ensimmäisen kurssikerran töihin kuuluu lisää tehtäviä, ellen olisi lueskellut muiden blogeja. Onneksi en kuitenkaan ollut ainoa, sillä Elina Huhtinenkin oli kokenut tehtävän ohjeistuksen suppeaksi. Itsenäinen työ sujui kuitenkin yllättävän hyvin kun tukena oli kurssikerrallankin käytetty harjoitusohje, mistä eri toiminnot löytyvät.

Kuva 2. Työttömyysaste Suomen kunnissa vuonna 2015.

Työttömyysastetta kuvaava kartta on mielestäni visuaaliselta ilmeeltään onnistuneempi ja selkeämpi kuin kuvan 1. kartta, vaikka en tästäkään värimaailmasta ole kovin vakuuttunut. Värit erottuvat kuitenkin hyvin toisistaan ja yleisenä trendinä on helppo ja nopea havaita, että vähiten työttömyyttä on etelässä ja lännessä, kun taas pohjoisessa ja idässä on korkeampi työttömyys. Kartan kylkeen olisi sopinut pieni taulukko, jossa olisi esimerkiksi 10 kuntaa, joissa on pienin työttömyysaste ja 10 kuntaa, joissa suurin. Ehkäpä tulevaisuudessa harjoittelemme vielä erilaisten elementtien lisäämistä karttaan!

Lähteet:

Pylkkö, Vilma (2019). Ensiaskeleet GIS:llä. Vilma Pylkön blogi, luettu 20.1.2019. (luettavissa: https://blogs.helsinki.fi/vipy/)

Huhtinen, Elina (2019). Viikko 1 – QGIS ja siihen perehtyminen. Elina huhtisen blogi, luettu 20.1.2019. (luettavissa: https://blogs.helsinki.fi/huhelina/)

One Reply to “Viikko 1 – Ensikosketus QGIS:iin ja paikkatieto-ohjelmiin”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *