Neljännellä kurssikerralla paneuduimme ruututietokantoihin ja rasterimuotoisiin aineistoihin. Pääsimme myös tuottamaan itse aineistoja QGIS:ssä!

Tein oman ruututeemakarttani (kuva 1) 15-vuotiaiden prosentuaalisesta osuudesta alueen väestöstä, mikä oli mielestäni kiinnostavampaa kuin 15-vuotiaiden absoluuttinen lukumäärä. Tarkoituksenani oli vertailla 15-vuotiaiden osuutta 1-vuotiaiden osuuteen, mutta päädyin lopulta tarkastelemaan ainoastaan näistä ensimmäistä ikäryhmää. Ikäryhmien absoluuttisten arvojen perusteella olisi voinut olla haasteellista tarkastella alueiden välisiä eroja ja alueiden täsmällinen asukastiheyden tunteminen olisi tarpeellista. Ruututeemakartat soveltuvat hyvin absoluuttisten arvojen esittämiseen. Kuitenkin ikäryhmien absoluuttisten lukumäärien esittäminen ruuduilla ei välttämättä palvele kaikista parhaiten tarkoitustaan, sillä kartta antaa kuvan lähinnä asukastiheydestä.

Tekemästäni ruututeemakartasta voidaan tehdä suuntaa antavia päätelmiä lähinnä tiheästi asutuilla alueilla. Koska tarkastelussa on vain vuoden ikäryhmä, eivät suhteelliset osuudet kuvaa väestön ikärakennetta vähäasutetuilla alueilla kovin hyvin. Esimerkiksi Espoon ja Vantaan reuna-alueilla prosenttiosuuksien heittely on suurta verrattuna runsasväkisempiin alueisiin kuten Helsinkiin. Reuna-alueilla yhdessä ruudussa saattaa olla kaksi taloa, ja muutama 15-vuotias kasvattaa prosenttiosuutta, mikä vääristää reuna-alueiden karttaesitystä huomattavasti. Amanda teki saman huomion esittäessään suomenruotsalaisten suhteellista osuutta alueella, että pienet ruudut voivat tehdä suhteellisista prosenttiosuuksista hämäävän jyrkkiä kun taas isot ruudut voivat yleistävät liikaa. Luotettavuus kärsii harvaanasutuilla reuna-alueilla ja voi johdattaa kartanlukijaa harhaan.

Runsasväkisemmillä alueilla 15-vuotiaita on vähän esimerkiksi Espoossa Tapiolan lounaisosassa. Alueella on kerrostaloja, hyvät liikenneyhteydet ja todennäköisesti alueella asuu vanhempaa väestöä tai perheitä, joilla ei ole lapsia tai ne ovat varsin pieniä. Jollaksessa Laajasalon eteläosissa on yli 2 prosenttia 15-vuotiaita. Alueella on runsaasti omakotitaloja ja se on tyypillistä lapsiperhealuetta. Yleisen huomion Helsingin alueella voi tehdä siitä, että kantakaupunkialueella 15-vuotiaiden osuus on vähäinen, kun taas kantakaupunkialueen ulkopuolella pientaloalueilla 15-vuotiaiden osuus on suurempi ja kasvaa kohti Helsingin reunaosia. Joissain keskusta-alueen osissa 15-vuotiaiden määrä on myös hieman suurempi. 

 

Kuva 1. Ruututeemakartta 15-vuotiaiden osuudesta.

Kartan visuaalinen ilme on mielestäni yhtenäinen. Halusin kuntarajat pois merialueilta, mutta näkyvän ruutuaineiston takaa, joten lisäsin ruutuaineiston läpinäkyvyyttä. En kuitenkaan muuttanut värien voimakkuutta, jolloin karttaesitys jäi hieman haaleaksi.

Tarkastelimme myös omia lemppareitani eli korkeuskäyriä ja rinnevarjostusta. Ne kokivat selkeästi hetkensä koittaneen eivätkä mahtaneet taipua Pornaisten kartalle useista yrityksistä huolimatta. Rinnevarjostuksen kanssa menetin toivoni niin totaalisesti, että tiedostonimeksikin vaihtui jo “rinnevarjostusyritys x” ja kirjaimen korvaava numerolitania kasvoi kasvamistaan. Uusi viikko ja uusi yritys tuotti onneksi tulosta. Ensi istumalta sain rinnevarjostuksen näkyviin (kuva 2), kuten myös korkeuskäyrät. Vertailinkin Paitulista lataamaani Pornaisten alueen karttalehden korkeuskäyriä itse tuottamiini (kuva 3). QGIS:ssa tuotetut korkeuskäyrät ovat tarkempia ja niissä voi havaita yksittäisiä poukkoiluja, jotka peruskarttalehdellä on pyöristetty pehmempään muotoon. Peruskarttalehti on selkeämpi ja Iina mainitsikin blogissaan, että peruskarttalehdellä pyritään antamaan yleiskuva alueesta, joten liian yksityiskohtaiset korkeuskäyrät heikentäisivät kartan luettavuutta ja informatiivisuutta.

Kuva 2. Kurssikerralla teimme karttaan mm. korkeuskäyrät ja rinnevarjostuksen.

Kuva 3. Samalta alueelta Maanmittauslaitoksen korkeuskäyräaineisto mustalla Pornaisten keskusta-alueesta, jonka päällä QGIS:ssa luodut korkeuskäyrät keltaisella.

Kolmantena tehtävänä oli tarkoitus valmistella Pornaisten keskusta-alueen kohteita omiin tietokantoihinsa. QGIS:n alkukankeudesta huolimatta teiden ja talojen luominen onnistui aika hyvin.

Olen vihdoin ymmärtänyt myös paremmin QGIS:n toimintaa ja tietokantojen tallennuksen logiikkaa. Tämä tulee todennäköisesti jättämään attribuuttitaulukoiden tyhjenemiset ja jotkut muut temppuilut taka-alalle!

Vaikka itse kurssikerralla kaikki ei pelittänyt aivan suunnitelmien mukaan, keveni taakka hartioiltani, kun ongemat ratkesivat tämän viikon aherruksen lomassa!

 

Ensi kertaan,

Riina

 

Lähteet:

Iina Rusanen, ruututietokantoja ja rastereita (luettu 25.2.2019)(https://blogs.helsinki.fi/iinarusa/2019/02/08/ruututietokantoja-ja-rastereita/)

Amanda Ojasalo, ruutuja (luettu 25.2.2019) (https://blogs.helsinki.fi/amandaoj/2019/02/08/ruutuja/)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *