Artikkeli 1: Uusia mullistavia ideoita

Anna Leonowiczin artikkelissa “Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship” (Geografija 2006) käsitellään kahden päällekkäisen teeman käyttöä teemakartassa. Artikkelin tarkoituksen on todistaa kahden muuttujan teemakartan käytön olevan kätevä ratkaisu, kunhan kartta on suunniteltu ja toteutettu hyvin. Leonowiczi tuo erityisesti esille luokkien lukumäärän sekä värivalintojen merkityksen. Artikkelissa esitellään todistusaineistona aiheesta tehty tutkimus kahdessa eri yliopistossa.

Kahden päällekkäisen teeman esittäminen kartalla kasvattaa informaation määrää ja tekee yhteyksien ja riippuvuuksien tulkitsemisesta helpompaa. Julia Keronen toteaakin osuvasti blogitekstissään, että oikein toteutettuina kahden muuttujan kartografiset esitykset voivat antaa lukijalle suoraa tietoa näiden ilmiöiden yhteyksistä. Tämän lisäksi karttoja ei myöskään tarvitse tehdä useaa erilaista, vaan samantyylisten muuttujien karttoja voidaan yhdistää.
Artikkelissa oudolta tuntui legendan malli, joka on kuution muotoinen ruudukko (kuva1). Ruutujen lukumäärä riippuu valittujen luokkien määrästä. Toisen muuttujan arvot kasvavat vertikaalisesti ja toisen horisontaalisesti, jolloin ruudukon sävyt tai kuviot syntyvät näitä kahta muuttujaa yhdistämällä. Kyseinen mallinnustapa ei ole minulle kovinkaan tuttu, joten sen tulkitseminen oli aluksi haastavaa.

artikkelisnip

Kuva1. Artikkelin esittämän legendan malli (Geografija 2006).

Toinen vaikea asia artikkelissa oli kahden käsitteen erottamisessa: spatial distribution ja spatial relationship, jotka google kääntäjä käänsi kiltisti tilasuhteeksi ja tilajakaumaksi. Kaiken ymmärrykseni mukaan ensimmäinen kuvaa ilmiöiden alueellista levinneisyyttä ja toinen kahden eri muuttujan välisiä yhteyksiä, mutta koen nämä käsitteet silti hieman haastavina.

Vaikka kahden päällekkäisen teeman kartografinen esitys on hyvin tehtynä helposti ymmärrettävä, vaatii se silti mielestäni edes jonkinlaista kokemusta karttojen lukemisesta. En usko täysin untuvikon karttojen suhteen pystyvän nopeasti ja helposti jäsentämään esitettyä tietoa saati tekemään sen pohjalta laajoja tulkintoja. Myös legendan lukeminen vie aikansa.

Tällä hetkellä kokemukseni MapInfosta ovat vielä hyvin minimaaliset, joten miettiessäni paikkatieto-ohjelman ja kartografisen toteutuksen välistä suhdetta, on pakko sanoa ohjelman ohjaavan hyvin paljon karttojeni ulkonäköä. Osaan vaikuttaa värisävyihin, mutta esimerkiksi värimaailman valitsen valmiista väripaljetista. En myöskään osaan muokata legendoista muuta kuin tekstejä. Luulen, että kokemuksen karttuessa laajenee myös taitoni hyödyntää ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia yhä laajemmin.

Lähteet:
Leonowicz, A. (2006). Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship. Geografija 42/1: 33-37.
Keronen, J. (2015). Artikkeli 1. Julian PAK-blogi. 28.1.2015 <https://blogs.helsinki.fi/juliaker/>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *