Kurssikerta 5: Verta ja kyyneliä

Kartan tekemisen sijaan keskityimme tällä kurssikerralla MapInfoon syvemmin piirtotyökalujen ja laskemisen avulla. Olimme edellisella kerralla piirtäneet tiestön ja merkinneet talot pienillä pisteillä Pornaisten keskustan karttaan, jota nyt käytimme hyväksi. Aluksi testailimme hieman bufferointia eli puskurointia ja selvitimme muun muassa, montako taloa jää tietyn etäisyyden päähän tiestä. Tähän asti kaikki sujui hyvin ja aihe vaikutti suorastaan mielenkiintoiselta. Puskuroinnin avulla voitaisiin tutkia esimerkiksi ydinvoimaloiden hasardialueita tai selvittää maanjäristykselle altistuneiden ihmisten määrä.

Seuraavaksi olivat vuorossa itsenäistehtävät, joita oli peräti kolme (taulukko1). Ensimmäiseksi tarkastelimme Malmin ja Helsinki-Vantaan lentokenttien meluvyöhykkeitä ja niillä asuvia asukkaita. Puskuroinnin avulla rajasimme alueen, jonka sisältä valitsimme asukastietoja. Mielenkiintoista oli yksi tehtävän osista, jossa tuli selvittää, kuinka monen ihmisen elämää haittaisi vähintään 60dB lentomelu Tikkurilassa, jos lentoliikenne ohjattaisiin sen kautta. Tehtävään sai uudenlaista intoa, kun kyseessä oli jotain näin konkreettista. On hurja ajatella, minkälaista tietoa MapInfon avulla voidaan tuottaa hyvin yksinkertaisista tietokannoista!

Toisessa itsenäistehtävässä huomio kiinnitettiin Helsingin juna-asemille ja niitä ympäröiviin asuinalueisiin. Tehtävä vaati tietokantojen liittämistä ja uusien sarakkeiden luomista, minkä olen yleensä kokenut helpoksi. Tällä kertaa junnasin kuitenkin paikallani ja onnistuin tekemään jokaisen pienen virheen, mikä oli mahdollista tehdä. Tehtävän suorittamisesta tuli pelkkää tuskaa, koska en ymmärtänyt a) mitä b) kuinka c) miksi tehdä annetut tehtävänannot. Yritin “luuranko-ohjeen” avulla selvitä, mutta vihani ohjelmaa kohtaa ei helpottanut laskemista. Onneksi vierustovereilta saa niin neuvoa kuin henkistä tukea!

Kolmannen tehtävän suorittaminen jäi vapaa-ajalle, mikä pelotti jo ajatuksena. Päätin tutkia kouluja ja koulupiirejä, koska tehtävä vaikutti siedettävältä jopa minulle. Tehtävä sujui kuitenkin sujuvasti, kun käsitteli asian kerrallaan.

vastaukset

Taulukko1. Itsenäistehtävien vastaukset.

Kun pohdin (olematonta) osaamistani MapInfossa, koen tutuksi perusjutut. Osaan muodostaa eri tasoja, tallentaa tietoa ja muokata niitä. Tutuksi on tullut myös esimerkiksi pohjoisnuolen luominen ja mittakaava. Nämä jutut sujuvat jo ajattelematta. Teemakarttojenkin tekeminen MapInfolla on nopeaa ja helppoa, mutta niin kuin Nelli Aalto blogissaan toteaa, saattaa kartoista tulla hyvin persoonattomia. Tietokantojen yhdistäminen, uuden tiedon muodostaminen ja sarakkeiden muokkaus ovat myös aikaisemmin tuntuneet helpoilta, mutta tämän kurssikerran jälkeen epäilen vahvasti taitojani käsitellä tietokantoja. Kaipaisin perehdytystä tietojen etsimiseen kartalta tai tiedostoista. Vaikeuksia tuottaa myös ymmärtää tiettyjä perustermejä, kuten milloin käytetään contains tai with in -termejä, kun haetaan tietoa. Minulla on myös ollut ongelmia avata workspace tiedostaja kotona, koska olen onnistunut tallentamaan ne väärällä tavalla koulussa. Haluaisin oppia, mitä teen väärin!

MapInfon avulla voidaan tutkia todella monia asioita, jos vain tietokannat ovat laajat. Ohjelma mahdollistaa monenlaisiin tulkintoihin ja päätelmiin, joita voivat rajoittaa ainoastaan puuttuvat tai salaiset tiedot ja käyttäjien osaamattomuus. Esimerkiksi Afrikan maaseudulla MapInfo ei ehkä tuota niin kattavia tuloksia kuin Suomessa Helsingissä, koska alueelta ei ole tarpeeksi kerättyä tietoa. Loppujen lopuksi ohjelman toimivan käytön mahdollistavat siis laajat taustatiedot ja fiksut käyttäjät!

 

Lähteet:

Aalto, N. (2015). Kurssikerta 5: Bufferointia ja vanhan kertausta. Nellin PAK-blogi. 19.2.2015 <https://blogs.helsinki.fi/neaa/>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *