Kurssikerta 6: Piristävää vaihtelua

Viime kurssikerran jälkeen paluu koneen ääreen pelotti. Onneksi suuntasimme heti tunnin alussa ulos keräämään koordinaattitietoihin perustuvaa sijaintitietoa GPS-paikantimilla. Ryhmämme valitsi kohteeksi punaiset (keltaiseen taittavat kirkkaan punaiset) henkilöautot kampuksen ympäristössä. Ulkoilun jälkeen siirsimme tiedot MapInfoon ja yhdistimme kaikkien ryhmien keräämien kohteiden sijaintitiedot kartalle.

Itsenäistehtävä oli hurjan mielenkiintoinen! Tehtävänämme oli tuottaa kolme karttaa hasardeista, joihin saimme materiaalia netistä. Karttojen tuli soveltua opetuskäyttöön, joten niistä tuli tehdä mahdollisimman havainnollistavia. Päätin keskittyä maanjäristyksien ja tulivuorien esittämiseen eri alueilla maapallolla.

Ensimmäiseksi tein kartan Venäjän maanjäristyksistä vuodesta 1898 lähtien, koska materiaalia ei ollut aikasemmalta ajalta, ja tulivuorista, joista materiaalia riitti holoseenikaudelta saakka (kuva1). Venäjä oli pitkulaisen muotonsa takia vaikea asettaa kartalle. Pistetiedot sijoittuvat maan itäosiin, joten tein koko valtion kattavan kartan lisäksi pienen lähikartan Kamšatkan niemimaasta. Kartta sopii esimerkiksi opetukseen Venäjän riskeistä ja niiden sijoittumisesta, mutta muuten se on suppea. Toisaalta ainakin kartta esittää selvästi, että kyseiset luonnonhasardit sijoittuvat lähinnä Venäjän itärannikkolle Tyynenmeren tulirenkaalle (kuva2). Kyseinen projektio ei ole parhain valinta valtiota kuvaamaan, sillä se vääristää muotoja eikä näytä maan itäisimpiä osia kokonaan.

venäjä2

Kuva1. Maanjäristykset ja tulivuoret Venäjällä (ANSS Catalog Search & Volcano Location Data NGDC).

http://4.bp.blogspot.com/-PVBArpuGZ0M/Th8X9J0aloI/AAAAAAAADkA/SOCFnsMmwE4/s1600/Tulirengas.jpg

Kuva2. Tyynenmeren tulirengas (Google).

Toinen karttani kuvaa samaa aihetta, mutta tällä kertaa Välimeren alueella (kuva3). Välimerellä hasardeja esiintyy laajemmin kuin Venäjällä, mutta tulivuoret ovat sijoittuneet lähinnä Italian rannikkolle kun taas maanjäristykset Kreikkaan. Kartta sopisi Etelä-Euroopan riskien tarkemman sijoittumisen tai vaikka Välimerelle matkustavien turistien kohtaamien hasardien tarkasteluun. Kartan avulla voisi myös ennustaa tulevia isoja maanjäristyksiä Välimeren alueella.

Kuva2. Maanjäristykset ja tulivuoret Välimerellä (ANSS Catalog Search & Volcano Location Data NGDC).

Kuva3. Maanjäristykset ja tulivuoret Välimerellä (ANSS Catalog Search & Volcano Location Data NGDC).

Kolmannessa ja viimeisessä kartassa päätin keskittyä koko maapalloon (kuva3). Karttani kuvaa maanjäristyksiä kahdella eri voimakkuudella: yli 6,5 Richterin järistykset on kuvattu oranssilla ja yli 9,5 Richterin järistykset puolestaan punaisella. Valitsin  Kartta osoittaa, että voimakkaita järistyksiä tapahtuu paljon, kun taas todella voimakkaita megajäristyksiä harvemmin (6 kpl yli sadassa vuodessa). Mielestäni pienempiä järistyksiä voi halutessaan kuvata erillisellä kartalla, sillä opetuskäyttöön tarkoitetun kartan tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen, josta myös Antti Autio kirjoittaa blogissaan. Kartta voi toimia apuna esimerkiksi maanjäristyksien tyypillisimpien sijaintien esittämiseen tai mannerlaattojen rajakohtien etsimiseen (kuva4).

Kuva3. Maanjäristykset maailmankartalla (ANSS Catalog Search).

Kuva3. Maanjäristykset maailmankartalla (ANSS Catalog Search).

http://www.bucknell.edu/Images/Depts/Geology/PTmap.gif

Kuva4. Tektoniset laatat (Geology).

Kurssikerta oli hyvää vaihtelua viime kertaiseen puurtamiseen! Mielenkiintoiset aiheet nostattivat myös motivaatiota.

Lähteet:

Autio, Antti. (2015). Kurssikerta 6. Antin paikkatietoblogi. 20.2.2015 <https://blogs.helsinki.fi/anttiaut/>

ANSS Catalog Search. 19.2.2015. <http://quake.geo.berkeley.edu/anss/catalog-search.html>

Geology. Plate Tectonics. 20.2.2015. <http://www.bucknell.edu/x17758.xml>

Google. 20.2.2015. <http://4.bp.blogspot.com/-PVBArpuGZ0M/Th8X9J0aloI/AAAAAAAADkA/SOCFnsMmwE4/s1600/Tulirengas.jpg>

Volcano Location Data NGDC. 19.2.2015. <http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=102557&s=5&d=5>

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *