Monthly Archives: March 2015

Kurssikerta 7: Viimeinen silaus

Viimeisellä viikolla saimme vapaat kädet, kun kaikkea opittua tuli soveltaa omaan karttaan mieleisestään alueesta ja aiheesta. Suuntasin heti katseeni Latinalaiseen Amerikkaan ja eritysesti Argentiinaan, jossa olen saanut asua vuoden.

Espanjan kielen taidosta oli hyötyä, sillä kansainvälisiltä sivuilta tilastoja löytyi niukasti. Päädyin maan kansallisen tilastokeskuksen sivuille, Indec:iin (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Indec:istä löytyi onnekseni runsaasti tietoa, josta suurin osa oli alueellista. Päätin ottaa tarkastelun kohteeksi Argentiinan pronvinssit, joita on 22 kappaletta. Keräsin tietoa provinssien väestöstä, luonnonvaroista, opetuksen määrästä ja monista muista muuttujista. Lopulta löysin mielenkiintoisen tilaston kotitalouksien määrästä, joilla ei ole käytössään juoksevaa vettä. Valitsin toiseksi muuttujaksi väkiluvun, koska mielestäni näin aineistoita pystyi muodostamaan mielekkään kartan.

Helpotuksekseni löysin käyttökelpoisen kartan Argentiinasta provinssijakoineen, jonka toin MapInfoon. Työmäärää helpotti merkittävästi hyvä ja valmis kartta netistä, kuten Oskar Rönnberg toteaa blogikirjoituksessaan. Valittuja aineistojani muokkasin ensin Excelissä käyttökelpoisiksi, jonka jälkeen toin myös ne ohjelmaan. Yhdistelin Excelistä tuotuja aineistoja ja loin yhden yhtenäisen taulukkotietokannan, johon jouduin osaksi myös syöttämään tietoja käsin. Sain hienosti kartan ja tietokannan MapInfoon vierekkäin, mutten millään keksinyt, miten onnistuisin yhdistämään ne. Pienellä opettajan avustuksella näinkin yksinkertainen asia saatiin kuitenkin hoidettua ja pääsin luomaan teemakarttaa (kuva1).

Havainnoillisinta oli mielestäni muodostaa väkiluvusta koropleettikartta ja lisätä muuttuja sen päälle. Kokeilen erilaisia pylväitä ja ympyrädiagrammeja, mutta päädyin gratuated-karttaan ja dramaattiseen punaiseen ihmishahmoon, joka kasvaa suhteessa ilman vettä olevien kotitalouksien määrään. Esteettisesti kartasta tuli siisti ja pidän sen asettelusta. Minulle jäi myös hieman vapaata aikaa, joten päätin tutkia enemmän legendan ja mittakaavan muokkausvaihtoehtoja. Värivalinnat ovat mielestäni onnistuneet, sillä väkilukua kuvaavat violetin eri sävyt erottuvat selvästi toisitaan. Myös tummanpunainen ihmissymboli erottuu taustastaan hyvin, jonka lisäksi väri kuvaa huutavaa hätää.

argentiinankartta

Kuva1. Argentiinan väkiluku ja kotitaloudet, joilla ei ole käytössään juoksevaa vettä (Indec 2015).

Kartasta havaitsee heti, että Argentiinassa väestö keskittyy lähinnä itärannikkolle pääkaupunki Buenos Airesin tuntumaan sekä muutamaan pohjoisempaan provinssiin. Valtion eteläosassa väkiluku on huomattavasti pienempi. Tähän on oletettavasti syynä etelän kylmempi ilmasto sekä laaja pampa, jota käytetään laidunnukseen. Pääkaupunkiseudun tuntumassa sijaitsevat puolestaan hedelmällisimmät maat ja maan suurimmat kaupungit. Myös slummiasutus sijoittuu nimenomaan Buenos Airesin tuntumaan.

Ilman juoksevaa vettä olevia kotitalouksia on loogisesti eniten siellä, missä ihmisiä eniten asuu. Kartalta osuu silmään Buenos Airesin provinssin kohdalla oleva iso ihmissymboli. Tämä johtuu juuri näistä laajoista slummialueista eli villoista, jotka keskittyvät kyseiseen provinssiin. Mielenkiintoista on pohjoisosien suhteellisen isot symbolit, vaikkei väkiluku välttämättä olisi suuri. Pohjois-Argentiinassa väestö on huomattavasti köyhempää kuin eteläosissa ja alueella asuu suurin osa maan alkuperäisasukkaista, joiden elinolot on selvästi huonompia kuin muun väestön. Tämä selittää juoksevan veden puutteen pohjoisissa provinsseissa. Maan eteläosissa taas symboli on minimaalinen, sillä elinolojen taso on näissä provinsseissa hyvin korkea. Suurin osa maan luonnonvaroista sijaitsee nimenomaan etelessä.

Lähteet:

Indec. 26.2.2015. <http://www.indec.mecon.ar/> 

Rönnberg, O. (2015). Loppurutistus. Oskarin PAK-blogi. 11.3.2015. <https://blogs.helsinki.fi/oskaronn/>