Kurssikerta 4 – Ruutuja, ruutuja ja Vantaan asukastiheyttä

Neljännellä kurssikerralla sukelsimme ruutu- ja pisteaineistojen pariin ja tämänkertainen nelituntinen alkoi perinteisellä teoriaosuudella jossa kävimme läpi kaikki tämänkertaiseen asiaan liittyvät asiat ja hieman lisääkin. Itse teoriaosuuden jälkeen lähdimme itse harjoittelemaan edellä mainittujen aineistojen käyttöä ja teimme myös sen pohjalta tämänkertaisen kartankin.

Harjoittelun aloitimme tutustumalla MapInfon tarjoamiin työkaluihin (tässä tapauksessa Grid-tool) ja samalla opettelimme niitä käyttämään. Meille annettiin aineisto johon oli tallennettu pisteinä kaikki pääkaupunkiseudun asuinrakennukset ja asukkaat, löysin myös oman silloisen kotini ja tiedot olivat kyllä oikein. Aineiston päälle teimme ruudukon (ensimmäisellä kerralla muistaakseni 500×500 metrin ruuduilla) ja sen jälkeen laadimme teemakartan pääkaupunkiseudun väestöntiheydestä ruudukon pohjalta. Lopputulos oli hieman kehno, sillä suuri pikseli koko ei antanut kovin tarkkaa kuvaa väestön jakautumisesta vaikka suurimmat asutuksen pääpiirteistä tulivat hyvin selvästi kartasta eroon. Seuraavaksi saimme itse kokeilla miten eri ruutukoko vaikuttaa kartan ulkoasuun ja siitä saatavaan informaatioon, ja kuten odottaa saattaa niin pienempi ruutukoko kyllä parantaa kartan tarkkuutta, mutta samalla voi tehdä siitä hieman epäselvemmän, riippuen totta kai kartan tekijän taidoista.

Seuraavana lähdimme työstämään tämänkertaista karttaamme ja siinä tulikin pieniä ongelmia, lähinnä MapInfon ominaisuuksien kanssa. Omana tarkoituksena oli siis tehdä kartta Vantaan asukastiheydestä (Kuva 1.) ja siinä lopulta onnistuen ihan hienosti, mutta matkalla oli monia mutkia. Suurin ongelma oli lähinnä alueen rajaaminen pelkäksi Vantaaksi kun MapInfo halusi välttämättä ottaa osia myös Helsingistä mukaan. Aikansa vääntämisen, opiskelutovereiden konsultoimisen ja viimeisenä keinona kurssinvetäjältä avun pyytäminen toi toivotun tuloksen ja vihdoin pääsin tekemään kartan loppuun asti.

Aluksi kokeilin käyttää 500×500 metrin ruutuja, mutta kuten jo aikaisemmin totesinkin, niin tällöin kartasta tulee omasta mielestäni liian epätarkka ja ei omasta mielestäni edes kovin hyvännäköinen tämän mittakaavan kartoissa. Päädyinkin siksi valitsemaan kartakseni 250×250 metrin ruuduilla tehdyn kartan, josta omasta mielestäni ilmenee hyvinkin tarkasti Vantaan asukastiheys.

Kuva 1. Vantaan väestöntiheys ruutukarttana.

Kuva 1. Vantaan väestöntiheys ruutukarttana.

Kartasta huomataan hyvin Vantaan tiheimmät asutuskeskukset mm. Tikkurila, Koivukylä/Havukoski/Asola, Korso sekä lännessä Myyrmäki ja Martinlaakso. Kartasta myös huomaa helposti sen, että suurin osa Vantaan asutuksesta on sijoittunut Itä-Vantaalle, ja toisaalta lentokenttäkin sijainti on hyvin ilmeinen. Myös Vantaan luoteisosat ovat hyvin harvaan asuttuja ja ainoa tiheämmin asuttu alue on Seutula. Ja jos joskus aikaisemmin on alueella käynyt niin tietää, että Katriinan sairaala on keskellä juuri ei mitään. Huomataan myös, että Vantaa on suurimmaksi osaksi hyvin harvaan asuttua ja, että tilaa rakentaa esimerkiksi uusia asuinalueita löytyy. Tässä toki täytyy muistaa lentokentän aiheuttamat rajoitukset, esimerkiksi lentomelu pitää huomioida.

Päätin ”poistaa” ruudukon omasta kartastani, koska omasta mielestäni päällä oleva ruudukko tekee kartasta hieman sotkuisen ja ilman ruudukkoa myös eri värit saattavat erottua selkeämmin. Kokonaisuudessaan kartta on kuitenkin suhteellisen hyvin onnistunut, ja oikeastaan ainoa hienosäätö minkä olisin ehkä tehnyt, liittyy väreihin. Mielestäni kun tuo vaalein liila on hieman liian vaalea ja se ei oikein meinaa erottua valkoisesta asuttamattomasta alueesta. Pohjoisnuolenkin jouduin lisäämään Paintissa kun oli tunnilla unohtunut ja jostain kumman syystä omalla koneellani oleva MapInfo ei workspace tiedostoa halunnut enää avata, mutta käyhän se noinkin.

Tehtävänannossa meidän piti myös miettiä, että voidaanko ruututeemakarttaa käyttää absoluuttisia arvoja kuvattaessa, ja omasta mielestäni kyllä voi. Kyllähän oma karttanikin sen jo todistaa. Verrattuna esimerkiksi ”normaaleihin” teemakarttoihin niin omasta mielestäni ruututeemakartan antama informaatio voi olla paikoitellen jopa tarkempaa, mutta eri alueiden vertailu esimerkiksi kuntatasolla on hyvin hankalaa ja tämän sopii normaali koropleettikartta paljon paremmin. Vantaan väestöntiheyttäkin voidaan mitata ruututeemakartalla vallan mainiosti, muutamat karttatyypit saattaisivat antaa tietenkin tarkempaa tietoa (esimerkiksi dasymetrinen kartta) kuin ruututeemakartta. Tarpeeksi pienellä ruutukoolla ruututeemakartta on kuitenkin hyvin informatiivinen. Toisaalta, suurempi ruutukukoko sopii hyvin kuvaamaan suurempia alueita. Näin on tehnyt myös Maarit Mukala joka oman bloginsa kartassa on käyttänyt koko pääkaupunkiseudun karttaa ja yhden kilometrin ruutuja. Ehkä omasta mielestäni kuitenkin kilometrin ruudut saattavat olla hieman liian suuria pk-seudun kokoiselle alueelle, mutta ymmärtänette pointin.

 

Lähteet:

Mukala, Maarit. Neljäs kurssikerta <https://blogs.helsinki.fi/mmukala/2015/02/18/neljas-kurssikerta-tulossa/> Luettu 14.3.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *