Sydän- ja rintaelinkirurgia

Sydän- ja rintaelinkirurgia

2-6kk

Elektiiviset toimenpiteet:

– thorakotomia

Päivystys ja traumatologia:

– pleuradreenin asettaminen ja poisto (ilmarinnan hoito)
– thoraxvamman hoitoperiaatteet

Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Kirje Meilahteen sydän- ja rintaelinkirurgian jaksolle tulevalle

Koulutusympäristö

Kiertävän sairaalalääkärin opas sydänthx 2020

Aorttaseuranta

Meilahden sairaalassa tehtävä sydän- ja rintaelinkirurgian jakso (2 kk) sisältää 1 kk thoraxkirurgiaa ja 1 kk sydänkirurgiaa. Halutessaan erikoistuva voi kuitenkin suorittaa 2 kk:n sydän- ja rintaelinkirurgian jakson kokonaan thoraxkirurgian yksikössä.

Suositeltavaa kirjallisuutta:

Essentials of Thoracic Surgery (Larry R. Kaiser, Sunil Singhal)
Pearson’s Thoracic & Esophageal Surgery, volumes 1-2, 3. painos, 2008
(G. Alexander Patterson, Joel D. Cooper et al.)
Sabiston & Spencer: Surgery of the Chest (Frank w. Sellke, Pedro J. del Nido, Scott J Swanson)
Thoracic Surgery Atlas (Mark K. Ferguson)

sekä seuraavat artikkelit erityisesti ennen thorax-jaksoa.

Jakson tavoitteena on yleisiin sydän- ja thoraxkirurgisiin ongelmiin perehtyminen, thoraxin avaaminen ja siihen liittyvät välittömät toimenpiteet ja pleuran dreenauksen indikaatiot sekä toteutus.

Ennen Meilahden jaksolle tuloa erikoistuvan tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin Sydän-ja keuhkokeskuksen opetus-ja tutkimussihteeriin Ulla Lindborgiin, ulla.lindborg@hus.fi  p.050 4270631 jakson aikaisten lomien ja koulutuspoissaolojen ilmoittamiseksi.

2 kk:n jaksolta erikoistuva voi olla poissa korkeintaan 1 viikon. 

Meilahden sydän- ja rintaelinkirurgian jaksolla erikoistuva osallistuu aamumeetingeihin, mm. tiistaisin thorax-meetingiin ja torstaisin kinkereille.

Kinkereillä sairaalalääkärit pitävät kukin vuorollaan esityksen annetuista aiheista

Palaute sydän- ja rintaelinkirurgian jaksosta