Sydän- ja rintaelinkirurgia

Sydän- ja rintaelinkirurgia

2-6kk

Elektiiviset toimenpiteet:

– thorakotomia

Päivystys ja traumatologia:

– pleuradreenin asettaminen ja poisto (ilmarinnan hoito)
– thoraxvamman hoitoperiaatteet

Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Kirje Meilahteen sydän- ja rintaelinkirurgian jaksolle tulevalle

Koulutusympäristö

Kiertävän sairaalalääkärin opas sydänthx 2019

Aorttaseuranta

Meilahden sairaalassa tehtävä sydän- ja rintaelinkirurgian jakso (2 kk) sisältää 1 kk thoraxkirurgiaa ja 1 kk sydänkirurgiaa. Halutessaan erikoistuva voi kuitenkin suorittaa 2 kk:n sydän- ja rintaelinkirurgian jakson kokonaan thoraxkirurgian yksikössä.

Suositeltavaa kirjallisuutta:

Essentials of Thoracic Surgery (Larry R. Kaiser, Sunil Singhal)
Pearson’s Thoracic & Esophageal Surgery, volumes 1-2, 3. painos, 2008
(G. Alexander Patterson, Joel D. Cooper et al.)
Sabiston & Spencer: Surgery of the Chest (Frank w. Sellke, Pedro J. del Nido, Scott J Swanson)
Thoracic Surgery Atlas (Mark K. Ferguson)

sekä seuraavat artikkelit erityisesti ennen thorax-jaksoa.

Jakson tavoitteena on yleisiin sydän- ja thoraxkirurgisiin ongelmiin perehtyminen, thoraxin avaaminen ja siihen liittyvät välittömät toimenpiteet ja pleuran dreenauksen indikaatiot sekä toteutus.

Ennen Meilahden jaksolle tuloa erikoistuvan tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin sydänkirurgian yksikön sihteeriin Taina Lappalaiseen taina.lappalainen@hus.fi, p. 471 74676, 050 4270631 jakson aikaisten lomien ja koulutuspoissaolojen ilmoittamiseksi. 2 kk:n jaksolta erikoistuva voi olla poissa korkeintaan 1 viikon. 

Meilahden sydän- ja rintaelinkirurgian jaksolla erikoistuva osallistuu aamumeetingeihin, mm. tiistaisin thorax-meetingiin ja torstaisin kinkereille.

Kinkereillä sairaalalääkärit pitävät kukin vuorollaan esityksen annetuista aiheista

Palaute sydän- ja rintaelinkirurgian jaksosta