Runkovaiheen tentti

Kevään 2019 tenttipäivät:

 • 8.4. neuvotteluhuone P15.005
 • 13.5. neuvotteluhuone P15.005 (Täynnä)

Tentti alkaa klo 9.00.
Paikka on Meilahden Tornisairaalan 15. krs, neuvotteluhuone P15.006

Ks. Meilahden kartta.

Tenttiin ilmoittautuminen
Runkovaiheen suulliseen tenttiin tulee ilmoittautua viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää Mia Kalervolle, p. 050-427 2205 tai mia.kalervo@hus.fi.

Tenttijöinä ovat kirurgian eri alojen professorit:

 • Caj Haglund, kirurgia
 • Ilkka Kiviranta, ortopedia ja traumatologia
 • Karl Lemström, sydän- ja rintaelinkirurgia
 • Mikko Pakarinen, lastenkirurgia
 • Pauli Puolakkainen, gastroenterologinen kirurgia
 • Antti Rannikko, urologia
 • Erkki Tukiainen, plastiikkakirurgia
 • Maarit Venermo, verisuonikirurgia

Tenttikirjallisuus:

(Viimeisin painos)

 1. Roberts P, Alhava E, Höckerstedt K, Kivilaakso E.: Kirurgia. (Duodecim)
 2. Höckerstedt K, Färkkilä M, Kivilaakso E, Pikkarainen P.: Gastroenterologia, (Duodecim)
 3. Kröger H, Aro H, Böstman O, Lassus J, Salo J: Traumatologia (Kandidaattikustannus Oy) 2010
 4. Mattila S.: Thorax- ja verisuonikirurgia (Kandidaattikustannus Oy)
 5. Taari K, Aaltomaa S, Nurmi M, Parpala T, Tammela T. Urologia. (Duodecim, 3. uudistettu painos 2013)

Lisäksi soveltuvin osin

 1. Sabiston D.C.: Textbook of surgery (Saunders)
 2. Schwartz S.I. & Ellis H.: Maingot’s abdominal operations (Appleton & Lange)
 3. Apley A.G. & Solomon L.: Concise system of orthopaedics and fractures (Butterworth