Runkovaiheen tentti

Syksyn 2019 tenttipäivät:

  • 28.10. yksi paikka vapautunut
  • 25.11.
  • 16.12. TÄYNNÄ

Tentti alkaa klo 9.00.

Paikka on SKILLA, taitopaja-simulaatiotilat löytyvät Biomedicumin pohjakerroksessa, P – kerros ja C -siipi kandioman vieressä. Haartmaninkatu 8. 

Ks. Meilahden kartta.

Tenttiin ilmoittautuminen
Runkovaiheen suulliseen tenttiin tulee ilmoittautua viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää Mia Kalervolle, p. 050-427 2205 tai mia.kalervo@hus.fi.

Tenttijöinä ovat kirurgian eri alojen professorit:

 • Caj Haglund, kirurgia
 • Teppo Järvinen, ortopedia ja traumatologia
 • Karl Lemström, sydän- ja rintaelinkirurgia
 • Mikko Pakarinen, lastenkirurgia
 • Pauli Puolakkainen, gastroenterologinen kirurgia
 • Antti Rannikko, urologia
 • Erkki Tukiainen, plastiikkakirurgia
 • Maarit Venermo, verisuonikirurgia

Tenttikirjallisuus:

(Viimeisin painos)

 1. Ari Leppäniemi, Hannu Kuokkanen, Paulina Salminen (toim.): Kirurgia. (Duodecim) 2018
 2. Kröger H, Aro H, Böstman O, Lassus J, Salo J: Traumatologia (Kandidaattikustannus Oy) 2010