Runkovaiheen tentti

Syksyn 2019 tenttipäivät julkaistaan viikolla 26:

Tentti alkaa klo 9.00.

Paikka on Meilahden Tornisairaalan 15. krs, neuvotteluhuone P15.006

Ks. Meilahden kartta.

Tenttiin ilmoittautuminen
Runkovaiheen suulliseen tenttiin tulee ilmoittautua viimeistään 2 viikkoa ennen tenttipäivää Mia Kalervolle, p. 050-427 2205 tai mia.kalervo@hus.fi.

Tenttijöinä ovat kirurgian eri alojen professorit:

  • Caj Haglund, kirurgia
  • Teppo Järvinen, ortopedia ja traumatologia
  • Karl Lemström, sydän- ja rintaelinkirurgia
  • Mikko Pakarinen, lastenkirurgia
  • Pauli Puolakkainen, gastroenterologinen kirurgia
  • Antti Rannikko, urologia
  • Erkki Tukiainen, plastiikkakirurgia
  • Maarit Venermo, verisuonikirurgia

Tenttikirjallisuus:

(Viimeisin painos)

  1. Ari Leppäniemi, Hannu Kuokkanen, Paulina Salminen (toim.): Kirurgia. (Duodecim) 2018
  2. Kröger H, Aro H, Böstman O, Lassus J, Salo J: Traumatologia (Kandidaattikustannus Oy) 2010