Runkovaiheen hyväksyttäminen

Runkovaiheen suoritettuaan ja eriytyvän vaiheen viranhakua varten erikoistuva tekee itse oheisella lomakkeella (HUOM! Muista täyttää opiskelijanumero jotta opiskelijarekisteriin vietävä runkokoulutussuorite kirjautuu oikein) kirurgian runkovaiheen palveluista selvityksen – opintovaatimusten mukaisista suoritetuista palveluista, jotka on tehty laillistuksen jälkeen, keskeytykset huomioiden.

  • jos palvelu on osa-aikaista, sen oltava vähintään 50% kokoaikaisesta palvelusta. Tällöin palvelusaika vastaavasti pitenee. Lyhyin hyväksyttävä jakso on 30 päivää kokopäiväistä palvelua.

Selvityksen mukana tulee olla todistukset teoreettisesta koulutuksesta (60 h). Kursseja tulee olla vähintään kolmelta eri kirurgian alalta.
Selvityksen liitteenä tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamat todistuskopiot tk-palvelusta ja kirurgian palveluista poissaoloineen (merkintä siitä jos niitä ei ole) sekä teoreettisesta koulutuksesta. Selvityksessä tulee olla koulutussairaalan kirurgian ylilääkärin allekirjoitus.

HUOM! Niiden jatko-opiskelijoiden, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden erikoislääkärikoulutukseen ja suorittaneet kaikki terveyskeskuspalvelunsa 31.7.2011 jälkeen, tulee hakea terveyskeskuspalvelun hyväksymistä osaksi erikoislääkärikoulutusta

Tarkemmat tiedot palvelun hyväksymisestä löytyvät yleislääketieteen oppialan sivuilta » Suora linkki tk-palvelun hyväkymisestä tehtävään hakemukseen » Runkovaiheen selvitykseen tulee littää prof. Kaisu Pitkälän antama lausunto Terveyskeskuspalvelun hyväksymisestä tai 11/2018 jälkeen tk-palveluiden hyväksyttäneiden tulee liittää Weboodista otettu opintosuoritusmerkintä.

Runkoselvitys liitteineen tulee toimittaa kirurgian runkokoulutuksen vastuuhenkilön hyväksyttäväksi. Huom! Lähetä vain alkuperäinen selvitys allekirjoituksilla ja päivämäärillä varustettuna, ei oikeaksi todistettua kopiota.

Osoite: Mia Kalervo, Töölön sairaala, PL 266, 00029 HUS

HUOM! Liitä hakemukseen mukaan osoite johon hyväksytty runkoselvityslomeke palautetaan.

Runkokoulutus hyväksytään virallisesti tutkintotodistusta haettaessa.

Palveluiden laskeminen

Poissaolojen laskentasäännöt

Laskuri palveluiden laskeminen

Välipäätös opintosuoritusten hyväksymisestä
Välipäätöksiä tehdään vain perustellusta syystä. Lomakkeeseen on merkittävä perustelut/syy välipäätöksen hakemiselle tai liitteenä tulee olla vastuuhenkilön tai muun kouluttajan perustelu (esim. sähköpostidokumentti) välipäätöksen hakemiseksi.

Erikoistuva lääkäri laskee opintojen ja palveluiden kertymisen sekä niihin vaikuttavat poissaolot ensisijaisesti itse. Mikäli koulutukseen sisältyy tulkinnanvaraisuutta tai epäselvyyttä palveluiden hyväksymisessä (kuten ulkomainen palvelu), voi välipäätöksen erityisestä syystä hakea pääsääntöisesti kerran erikoistumisen aikana, jos koulutusohjelman vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö katsoo sen tarpeelliseksi. Välipäätöksen avulla erikoistuva saa tiedon palveluiden hyväksymisestä epäselvissä tilanteissa.