Teoreettinen koulutus

Teoreettisen koulutuksen vähimmäisvaatimus runkovaiheen aikana on 60 h.
Kursseja tulee olla vähintään kolmelta kirurgian eri alalta.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus on perusopintoja syventävää ja alalla toimimisen kannalta tärkeitä aihekokonaisuuksia käsittelevää opetusta. Suoritettavien kurssien tulisi muodostaa erikoistuvan lääkärin kannalta mielekäs kokonaisuus, joka suunnitellaan koulutussuunnitelman yhteydessä ja jonka koulutuksen vastuuhenkilö hyväksyy. Osallistuminen osoitetaan erillisellä todistuksella tai lokikirjamerkinnöillä.

Työnantajan, joka saa valtion maksamaa tukea erikoislääkärikoulutuksesta tulee antaa erikoistuvalle lääkärille työaikana mahdollisuus osallistua vuosittain kurssimuotoiseen koulutukseen. Työnantajan tulee osallistua myös tästä aiheutuviin kustannuksiin. Koulutuksen tulee olla mahdollista suorittaa koko erikoistumiseen varatussa ajassa (esimerkiksi vaadittu teoreettisen koulutuksen kokonaismäärä jaettuna erikoistumiseen vaadittujen kouluttautumisvuosien määrällä).

Lue lisää

Hyväksytyt kurssit

Tulevia koulutustilaisuuksia