Tietoinen syöminen

Tietoinen Syöminen on varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen ruokakasvatuksen menetelmä.

Tehtävien avulla harjoitellaan muun muassa tietoista läsnäoloa ruokailutilanteissa, tunnistamaan ruoasta välittyviä aistimuksia, esimerkiksi eri makuja sekä erottamaan nälän ja kylläisyyden tuntemuksia. Aikuinen voi soveltaa tehtäviä ryhmän tarpeiden mukaan. Tehtäviin voi yhdistää esimerkiksi ympäristökasvatuksen aiheita kuten ruokahävikin.

Tietoisen Syömisen työryhmään kuuluu tutkijoita Espanjasta, Iso-Britanniasta, Puolasta ja Suomesta. Menetelmä on kehitetty Varsovan yliopiston psykologisessa tiedekunnassa ja sen arviointiin on osallistunut kasvatus- ja opetusalojen ammattilaisia sekä ravitsemuksen asiantuntijoita hankkeen yhteistyömaista. Hankkeen on rahoittanut Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (European Institute of Innovation and Technology, EIT).

Varhaiskasvatukseen suunnatut materiaalit on käännetty suomeksi ja muokattu suomalaiseen toimintaympäristöön sopiviksi: