Yhteystiedot

Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osaston ruokakasvatushankkeita johtaa dosentti ja yliopistonlehtori Maijaliisa Erkkola (maijaliisa.erkkola@helsinki.fi). Tutkimusryhmään kuuluvat Satu Kinnunen, Siiri Kuusjärvi, Riikka Makkonen, Essi Skaffari ja Henna Vepsäläinen.

Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osastolla toteutettavaa RUOKATAJU-hanketta koordinoi tutkijatohtori Kristiina Janhonen (kristiina.janhonen@helsinki.fi).