Oman tutkimuksen toteuttamisen ohjeet

 Kurssilla toteutetaan yksin tai parin kanssa oma tutkimus. Tutkimuksen kohteena on itse valittu kotitalouskone tai väline. Koneeseen ja sen käyttöohjeisiin tutustutaan mahdollisuuksien mukaan ensimmäisellä ryhmäopetuskerralla. Tutkimus suunnitellaan itsenäisesti, toteutetaan kolmannella ryhmäopetuskerralla ja siitä julkaistaan kirjallinen raportti kurssin blogissa: https://blogs.helsinki.fi/ruokateknologiassa/

Opiskelijat tutustuvat blogeissa toistensa raportteihin ja ne ovat osa kurssin tenttimateriaalia

Raportti 

Mitä raportissa tulee olla

–          mikä kone, laite tai väline on kyseessä

–          käyttöperiaate ja käyttämisen tavoite

–          oma tutkimuskysymys

–          miten tutkimuskysymykseen on vastausta lähdetty selvittämään

–          millaisia ”tuloksia” tutkimuksesta saatiin

–          hieman pohdintaa valitun tutkimusmenetelmän valinnasta (jälkikäteen ajateltuna hyvä/heikko, olisiko jokin muu tutkimustapa voinut täydentää/mitata paremmin sitä mitä nyt itse mittasitte)

–          hieman pohdintaa saaduista tuloksista (esim. olivatko tulokset yllättäviä ja miten niitä voisi hyödyntää)

Raportille ei ole minimi tai maksimipituutta. Tämän vuoksi tärkeää on pohtia kuinka laajalti asioita kannattaa raportissa esittää. Esimerkiksi hyvin toteutettu taulukko voi kertoa oleelliset asiat pienessäkin tilassa. Tärkeää on, että tutkimuksessa on esitetty kaikki yllä olevat asiat selkeästi ja järkevästi. 

Tutkimusraportti julkaistaan blogissa viimeistään 13.3

Leave a Reply