Jogurttikone vs. perinteinen jogurtin valmistusmenetelmä

RAPORTTI 20.2.2013, tekijät: Esteri Parkkinen ja Maarit Holopainen

 

Tutkimuskysymys:

Tutkimuksen tarkoituksena on vertailla jogurtin valmistusta koneella ja perinteisellä tavalla ilman konetta. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota jogurtin makuun, rakenteeseen, lohkeavuuteen, väriin, valmistustavan helppouteen ja puhdistettavuuteen.

Jogurttikone:

Kyseessä on Severin jogurttikone. Käyttötarkoituksena valmistaa jogurttia täysmaidosta ja bulgarian jogurtista. Aluksi litra maitoa lämmitettiin mikrossa n. 40 asteiseksi. Tämän jälkeen maitoon lisättiin 1dl jogurttia ja sekoitettiin haarukkavatkaimella. Seos jaettiin seitsemään pieneen pikariin ja siirrettiin jogurttikoneeseen, jonka tarkoituksena oli ylläpitää lämpöä n. 50 asteessa. Jogurttikone oli käynnissä 12 tuntia, jonka jälkeen jogurttipikarit siirrettiin jääkaappiin jäähtymään tunniksi.

Perinteisellä tavalla ilman konetta:

Puoli litraa täysmaitoa lämmitettiin 80 asteiseksi kattilassa, ja tämän jälkeen annettiin jäähtyä 40 asteiseksi. Maitoon lisättiin 0,5dl bulgarian jogurttia ja sekoitettiin haarukkavatkaimella. Seos jaettiin kolmeen lasiin ja siirrettiin esilämmitettyyn uuniin (n. 50 astetta) yön ajaksi (16 tuntia). Tämän jälkeen jogurttilasit siirrettiin jääkaappiin jäähtymään tunniksi.

 

HUOM!

Jogurttikoneen valmiita jogurtteja arvioitiin kahdessa vaiheessa: jääkaapissa tunnin jäähtyneenä, ja kaksi tuntia jääkaapissa jäähtyneenä, joka on ohjeen suositus.  Tunnin jäähdytyksen jälkeen jogurtit ovat huomattavasti lämpimämpiä verrokkeihin nähden, ja tämän vuoksi maku ja haju ovat vahvemmat ja rakenne juoksevampi. Tämä voi johtua myös siitä, että valmistusvaiheessa jätimme kannet virheellisesti päälle. Kahden tunnin jäähdytyksen jälkeen sekä rakenteessa että maussa on hieman parannusta. Jogurtti on silti verrokkiinsa nähden laadultaan huonompaa.

VERTAILU:

Perinteinen jogurtin valmistustapa: lopputuote          

 

 

 

 

Jogurttikone: lopputuote 

 

  Valmistustavan helppous Maku Lohkeavuus ja rakenne Väri Puhdistettavuus Arvo-sana
Jogurttikone Esivalmistelut: Käyttöohjeisiin tutustuminen.Valmistustapa helppo, mutta vaatii laitteen seuraamista koko valmistusajan. Hyvin hapan ja vahva maku. Jopa kitkerä, ei maistu miellyttävältä. Juokseva, on hankala lusikoida. Kauniin luonnon-valkoinen. Pikarit ja lusikat pestään, kone puhdistetaan pöytäpyyhki-mellä. 6 – 7. Kitkerä maku ja raken-teen löysyys,
Perin-teinen men-etelmä Esivalmistelut: Vaati enemmän aikaa maidon lämmittämisen ja jäähdyttämisen vuoksi. Uunin esilämmitys.Valmistustapa hieman työläämpi, mutta ei vaadi seuraamista  valmistusaikana. Mieto, täyteläinen,kuitenkin riittävän hapan. Lohkeava täyteläinen, miellyttävä. Kauniin luonnon- valkoinen. Ei eroa. Lasit ja lusikat pestään, uunivuoka ja sen päällä ollut kansi pestään. 9 +.Tällaista jogurtin pitää olla.

  

POHDINTA:

Valitsemamme menetelmä oli riittävän helppo ja nopea toteuttaa tutkimuksen tekemiselle asetettuun aikatauluun. Suurin virheemme tutkimusvaiheessa oli se, että jogurttikoneen pikarien kansien olisi pitänyt olla auki, mikä vaikuttaa todennäköisesti rakenteen eroon.

Olisimme voineet varautua hieman paremmin aikatauluttamalla tutkimusta edeltävän päivän esivalmisteluja, ja varaamalla siihen yhteistä aikaa opettajan kanssa. Tämä olisi säästänyt omaa aikaamme huomattavasti. Tästä huolimatta saimme esivalmistelut onnistuneesti suoritettua, jotta pystyimme suorittamaan kokeen.

Mielestämme jogurtin valmistuksessa ei ollut suuria eroja paitsi työmäärän että jogurtin laadun suhteen, mikä tekisi jogurttikoneen tarpeelliseksi kuluttajalle kotikäyttöön. Ohjeisiin tutustuminen ja koneen käytön harjoittelu vaativat perehtymistä ja aikaa, mutta jo toisella kerralla tämä osio nopeutuisi. Perinteisessä menetelmässä jogurtin valmistaminen on yksinkertaista. Haasteellista saattaa olla lähinnä riittävän lämpimän paikan löytäminen valmistusvaiheessa.

Mittarina toimivat omat havaintomme todennäköisesti peilaavat tavallisen kuluttajan mielipiteitä. Tutkimuskysymyksemme oli riittävän rajattu, jotta saimme selkeitä tuloksia, joita arvioida. Tutkimustapaa olisi voinut täydentää niin, että jogurtteja olisi tarkkailtu valmistusprosessin aikana, mutta olosuhteet huomioon ottaen tämä ei ollut mahdollista.

Minkä koimme yllättävänä, oli jogurttikoneen toimintatavan yksinkertaisuus. Jogurttikoneen tehtävänä on lähinnä toimia seoksen lämmön ylläpitäjänä, mikä yksittäisenä laitteena saattaa vaikuttaa jopa turhalta ja tilaa vievältä kotitalouksissa. Helpompi vaihtoehto on siirtää seos esimerkiksi leivinuuniin tai esilämmitettyyn uuniin, tai muuhun lämpimään paikkaan. Ainoa selkeämpi helpotus työvaiheissa oli maidon lämmittäminen mikrossa, joka on paitsi helppoa, myös nopeaa. Mahdollisia jatkotutkimusaiheita voisivat olla esimerkiksi jogurtin valmistaminen erilaisista maitolaaduista ja maitojauheesta, sekä vertailu ilman kantta valmistaen.

…ITSETEHTY JOGURTTI ON HELPPOA JA EDULLISTA 🙂

Oman tutkimuksen toteuttamisen ohjeet

 Kurssilla toteutetaan yksin tai parin kanssa oma tutkimus. Tutkimuksen kohteena on itse valittu kotitalouskone tai väline. Koneeseen ja sen käyttöohjeisiin tutustutaan mahdollisuuksien mukaan ensimmäisellä ryhmäopetuskerralla. Tutkimus suunnitellaan itsenäisesti, toteutetaan kolmannella ryhmäopetuskerralla ja siitä julkaistaan kirjallinen raportti kurssin blogissa: https://blogs.helsinki.fi/ruokateknologiassa/

Opiskelijat tutustuvat blogeissa toistensa raportteihin ja ne ovat osa kurssin tenttimateriaalia

Raportti 

Mitä raportissa tulee olla

–          mikä kone, laite tai väline on kyseessä

–          käyttöperiaate ja käyttämisen tavoite

–          oma tutkimuskysymys

–          miten tutkimuskysymykseen on vastausta lähdetty selvittämään

–          millaisia ”tuloksia” tutkimuksesta saatiin

–          hieman pohdintaa valitun tutkimusmenetelmän valinnasta (jälkikäteen ajateltuna hyvä/heikko, olisiko jokin muu tutkimustapa voinut täydentää/mitata paremmin sitä mitä nyt itse mittasitte)

–          hieman pohdintaa saaduista tuloksista (esim. olivatko tulokset yllättäviä ja miten niitä voisi hyödyntää)

Raportille ei ole minimi tai maksimipituutta. Tämän vuoksi tärkeää on pohtia kuinka laajalti asioita kannattaa raportissa esittää. Esimerkiksi hyvin toteutettu taulukko voi kertoa oleelliset asiat pienessäkin tilassa. Tärkeää on, että tutkimuksessa on esitetty kaikki yllä olevat asiat selkeästi ja järkevästi. 

Tutkimusraportti julkaistaan blogissa viimeistään 13.3

Kurssin blogialusta

Tällä blogialustalla julkaistaan kurssin omien tutkimusten raportit. Muut kurssilla olevat opiskelijat lukevat raportit blogista ja ne ovat osa tenttimateriaalia.

Blogissa on myös mahdollista kommentoida toisten raportteja ja esittää mahdollisia kysymyksiä koneesta/laitteesta.