10 questions to our Study Affairs Coordinator Viola Niklander-Teeri

Tällä kertaa 10 kysymystä-vastausvuorossa on maataloustieteiden laitoksen opintotoimiston esimies Viola Niklander-Teeri. This time we interviewed the department’s Study Affairs Coordinator Viola Niklander-Teeri. Read what she has to say!

1. Mikä oli haaveammattisi lapsena? What was your dream occupation as a child?

Lentoemäntä. Nykyisin kyllä pelkään lentämistä.

Stewardess. Although nowadays I’m afraid of flying.

2.    Mikä on parasta nykyisessä työssäsi?  What do you like most in your current workplace?

Olen tutkijaluonne ja tykkään siitä, että työni on itsenäistä. Joka päivä on erilainen ja saa itse suunnitella oman työnkuvansa. Tutkijatausta auttaa tässä työssä hirveästi, koska siinä työssä syntynyt ajatusmaailma ja kontaktit ovat jäljellä.

I’m a researcher by nature and I like to work independently. In my work, no day is alike the other and I get to plan my own daily schedule. My background as a researcher is of tremendous help since I still have my mindset and contacts from those years.

3.  Miten päädyit maataloustieteiden alalle? How did you end up in agricultural sciences?

Koulutustaustaltani olen puhdas perustieteilijä. Olen aikoinani valmistunut perinnöllisyystieteestä (molekyyligenetiikka) Helsingin yliopistosta. Väitöskirjani tein Ruotsin maatalousyliopistossa SLU:ssa Uppsalassa ja post docini CSIRO:ssa (valtion tutkimuslaitos) Canberrassa, Australiassa. Erinäisten mutkien kautta päädyin maataloustieteiden laitokselle, jossa taustastani on kuitenkin ollut hyötyä. Modernissa kasvi- ja kotieläintieteessä käytetään nykyisin molekyylibiologisia menetelmiä ja työkaluja.

My educational background is in basic sciences. I’ve graduated from  Genetics (Molecular Genetics) from UH. I completed my Doctoral thesis in SLU, Uppsala, Sweden and my post doc in CSIRO (a governmental research institute in Canberra), Australia. Following a series of twists and turns, I ended up here at the Department of Agricultural Sciences. I’ve noticed my educational background is of use here, since modern plant and animal science benefits a lot from molecular biology methods and tools.

4. Mitkä kaksi asiaa ottaisit mukaan autiolle saarelle? What would you take with you on a desert island? You can choose two.

Pari vuotta sitten kesken pahimpien ruuhkavuosien halusin paeta yksin autiolle saarelle. Nykyisin ajattelen, että ottaisin mukaan läheiset ihmiset, mukaan lukien koiran. Ja tietenkin hyvää ruokaa.

A few years back during some really busy times in my life I would have wanted to escape to that desert island all by myself. Today the answer is my closest family and our dog. And of course good food.

5. Jos saisit kuulla elämässäsi enää vain yhden musiikkikappaleen, mikä se olisi? If you were allowed to listen to only one more song in your life, what song would it be?

Joan Baez-klassikko. / Some classic song from Joan Baez.

6. Mikä on lempiruokaasi?  Your favourite dish?

Sushi.

7. Lempipaikkasi Viikissä?  Your favourite spot in Viikki?

Oma työhuone. Tykkään työstäni.

My office – I really like my job.

8. Ketkä ovat toimineet sinulle omalla alalla inspiroijina ja suunnannäyttäjinä? Who has been an inspiration for you during your career?

Koulussa biologian opettaja inspiroi, mikään muu ei kiinnostanut. Yliopistolla minua on inspiroinut graduohjaajani  Teemu (vuonna 1985).

In high school my biology teacher, I was practically not interested in anything else. At the university my Master’s thesis instructor Teemu, back in 1985.

9. Miksi maataloustieteitä tarvitaan tulevaisuudessakin? Mitä maailmanlaajuisia ongelmia sillä ratkaistaan? Why are agricultural sciences needed in the future? What problems can it solve?

Ihmiset ajattelevat yhä enemmän sitä, mitä syövät ja mistä ruoka tulee. Ala ei koskaan lopu, aina riittää tutkittavaa ja kehitettävää.

People are more and more interested in what they eat and where food comes from. This field will never expire, there is always something to develop or study.

10. Edellinen haastateltava Jarmo Juga lähetti seuraavalle haastateltavalle kysymyksen. Hän kysyy, miten aiot seuraavan nelivuotiskauden aikana kehittää laitoksen toimintaa. Our previous interviewee Jarmo Juga sent you a question. He wants to know how you are going to develop the department during its next four-year period.

Yritän tuoda alaamme näkyvämmäksi, koska täällä on paljon mahdollisuuksia. Itsekin laitokselle ulkopuolisena tulleena olen huomannut alan suurenmoiset mahdollisuudet. Erityisesti haluan parantaa hyvien kaupunkilaistaustaisten opiskelijoiden sekä kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia. Aion panostaa siihen, että kansainväliset opiskelijamme otetaan hyvin vastaan, koska itsekin ulkomalla opiskelleena tiedän miten paljon ystävällinen vastaanotto uuteen maahan merkitsee. Kansainvälisyys on tätä päivää.

I will try to promote our field since there are a lot of opportunities here. Having entered the department as an outsider myself, I have noticed the various possibilities in this field. I will pay attention to recruiting talented students with urban background and students from abroad. Also I’ll try and make sure our international students have a smooth and warm start for their studies in Viikki, because from my own experiences as a student in a foreign country I know how important it is.. Internationality is today’s world.

11.   Mitä haluat kysyä seuraavalta haastateltavalta? What question would you like to pose to the person we interview next?

Millainen Viikin kampus on kymmenen vuoden päästä? What is Viikki campus like in 10 years?

10 kysymystä Jarmo Jugalle – 10 questions to Jarmo Juga

Blogissa alkaa uusi juttusarja, jossa tutustutaan laitoksen henkilökuntaan kysymällä heiltä samat 10 kysymystä. Sarjan aloittaa laitosjohtaja, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Jarmo Juga.

We begin a new series in our blog. You’ll get to meet our staff members, teachers and students through this questionnaire – we ask the same 10 questions from all the interviewees. First to answer is our department’s head, Dr. Jarmo Juga.

 

1. Mikä oli haaveammattisi lapsena? What was your dream occupation as a child?

Eläinlääkäri./Veterinarian.

2. Mikä on parasta nykyisessä työssäsi?  What do you like most in your current workplace?

Laitosjohtajana parasta on ollut uuden laitoksen kehittäminen. Muutoin opettajana ja tutkijana parasta on toimia tärkeän aiheen parissa. Ruoantuotanto on tärkeä asia ja kotieläintuotannolla on siinä suuri merkitys. Tutkimus on haastavaa, eikä koskaan voi jämähtää paikoilleen.

As the Head of Department I have enjoyed developing the new department. As a teacher and researcher I enjoy dealing with such an important topic as food production and especially animal production. Research is challenging and one can never get stuck or stay still in one place.

3. Miten päädyit maataloustieteiden alalle? How did you end up in agricultural sciences?

Kiinnostuksen ja sattuman kautta. Kotieläinjalostuksessa yhdistyi monta tieteenalaa, josta pidän.

Through my own interest and coincidence. Animal breeding combines many disciplines I am interested in.

4. Mitkä kaksi asiaa ottaisit mukaan autiolle saarelle? What would you take with you on a desert island? You can choose two.

Vaimon ja ongen.

My wife. A hook and line.

5. Jos saisit kuulla elämässäsi enää vain yhden musiikkikappaleen, mikä se olisi? If you were allowed to listen to only one more song in your life, what song would it be?

The Beatles – A Day in the Life.

6. Mikä on lempiruokaasi?  Your favourite dish?

Karjalanpaisti.

Karelian roast.

7. Lempipaikkasi Viikissä?  Your favourite spot in Viikki?

Vanha Viikki, Koetilantie.

Old Viikki, Koetilantie.

 8. Ketkä ovat toimineet sinulle omalla alalla inspiroijina ja suunnannäyttäjinä? Who has been an inspiration for you during your career?

Fuksina kotieläinjalostukseen innoitti prof. U.B. Lindström ja graduvaiheessa työn ohjaaja prof. Asko Mäki-Tanila. Väitöstutkimuksen ohjaajana prof. Robin Thompsonilla oli suuri merkitys. Jalostusneuvonnassa mentorina toimi erityisesti toimitusjohtaja Jouko Syväjärvi. Kotieläinjalostuksen kansallinen ja kansainvälinen verkosto on laaja ja sieltä löytyy paljon henkilöitä, joilla on ollut innostava vaikutus omaan tekemiseen.

As a freshman Prof. U.B Lindström and during my Master’s thesis process my supervisor Prof. Asko Mäki-Tanila. During my doctoral thesis work my supervisor, Prof. Robin Thompson played a great role. In breeding extension CEO Jouko Syväjärvi has been an important mentor. The national and international network of animal breeding is wide and includes many persons who have inspired me.

9. Miksi maataloustieteitä tarvitaan tulevaisuudessakin? Mitä maailmanlaajuisia ongelmia sillä ratkaistaan? Why are agricultural sciences needed in the future? What problems can it solve?

Tätä tieteenalaa tarvitaan ruokaturvan takia. Oma tieteenalani on tärkeä kestävän kotieläintuotannon ja eläinten hyvinvoinnin kannalta.

We need agricultural sciences for food security. As for animal sciences, it is crucial for sustainable animal production and animal welfare.

10. Mitä haluat kysyä seuraavalta haastateltavalta? What question would you like to pose to the person we interview next?

Miten aiot seuraavan nelivuotiskauden aikana kehittää laitoksen toimintaa?

How will you develop the department during its next four-year period?