Osa 2: Kysyimme neonikotinoideista, tutkijat vastaavat

Maataloustieteiden laitoksella öljykasveja, erityisesti rypsihybridejä tutkiva MTT Unto Tulisalo kertoo näkemyksensä neonikotinoidien täyskieltoon. Hän sanoo, että julkisessa keskustelussa neonikotinoideissa sekoitetaan asioita, eikä rypsinviljelijöiden ja pölyttäjien vastakkainasettelu ole loogista. Aiemman blogikirjoituksen neonikotinoideista voit lukea täältä.

Peittausaineiden haitallisesta vaikutuksesta mehiläisiin ei tutkimustuloksia

Tulisalon mukaan julkisessa keskustelussa neonikotinoideista sekoitetaan kaksi asiaa. Neonikotinoidit ovat peittausaineita, mikä tarkoittaa että torjunta-aine lisätään teollisesti siemeneen, jolloin se on valmiina siemenessä kylvöhetkellä. ”Ei ole olemassa ensimmäistäkään näyttöä siitä, että peittausaineet olisivat häirinneet mehiläisten meden keruuta kukkivilta peltokasveilta”, Tulisalo kertoo. ”Sen sijaan suorat ruiskutukset ovat asia erikseen”.

Tulisalo valottaa öljykasvien viljelyn historiaa. ”Koko öljykasvien viljelyhistorian ajan 1940-luvulta lähtien siemenen peittaus taimivaiheen tuholaisia vastaan on ollut välttämätön ja tarpeellinen keino torjua taimivaiheen tuholaiset. Nyt esille nousseet neonikotinoidit ovat olleet käytössä jo vuosikausia esim. Kanadassa. Torjunta-aineita on poistettu käytöstä eri syistä, mutta mitään niistä ei ole poistettu pölyttäjille aiheutuneiden haittojen vuoksi.” Viime vuosina viljelijöillä on kuitenkin ollut huonoja kokemuksia peittausaineiden tehosta. ”Osa viljelijöistä on luopumassa viljelystä pelkästään epäonnistuneen tuholaistorjunnan vuoksi. Peittaus on nykyään teollinen prosessi, johon viljelijä ei voi vaikuttaa”.

Rapsikuoriainen iso ongelma – torjunnan voi suunnitella

Öljykasvien tuholaisista kirppojen lisäksi suuren ongelman muodostavat rapsikuoriaiset. Rapsikuoriaisten torjunta kasvinsuojeluaineilla aina kukintaan asti on aiheuttanut runsaasti reklamaatioita mehiläishoitajien taholta. ”Viljelijäin koulutus, varoitukset torjunta-aineiden käyttöohjeissa sekä pölyttäjien mieltäminen onnistuneen viljelyn avaintekijäksi ovat johtaneet jokseenkin rauhalliseen rinnakkaiseloon molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla.”

Tulisalo kertoo, että rapsikuoriaisen resistenssi tiettyjä torjunta-aineita vastaan on paikallisesti yleistynyt. ”Ja nyt on tuotu systeemiset neonikotinoidit kuoriaisten torjuntaan lähelle kukintaa. Siinä on riskialue, joka olisi nopeasti kartoitettava ja samalla pidättäytyä näiden aineiden käytöstä kukinnan alla.” Tulisalo itse suosittelee kukinnan lähellä ja kukinnan aikana vain luonnon pyretriiniä mehiläisten lentoajan jälkeen puolen yön tienoilla.

Mehiläisten ja rypsin viljelijöiden vastakkainasettelu epäloogista

Tulisalon mielestä mehiläiset ja rypsin viljelijät molemmat tarvitsevat toisiaan, ja siksi niiden vastakkainasettelu on epäloogista. ”Mehiläishoitajille kannattaa jopa maksaa kunnon korvaus pölyttäjähuollosta.” Ongelma hänen mielestään on se, ettei mehiläishoidolle ole kestäviä toimintaedellytyksiä maassamme. ”Öljykasvien viljelijä ymmärtää mehiläisten ja kimalaisten hyödyllisyyden sadon muodostuksessa, mutta suurin huoli on pölyttäjien riittävyys. Usein viljelmät ovat täysin kimalaisten varassa.”

Tarvitaan lisää riippumatonta torjunta-ainetutkimusta

Tulisalo toivoo, että tulevina vuosina voitaisiin toteuttaa koeruutu ja –viljelijäkokeita torjunta-aineiden vaikutuksista. ”Päättäjät ovat tehneet kardinaalivirheen lopettaessaan riippumattoman torjunta-ainetutkimuksen. Sen seurauksena suuret torjunta-ainefirmat käytännössä päättävät mitä torjunta-aineita ja miten niitä Suomessa käytetään.”

Luomurypsin viljelyn ongelmat

Suomessa viljellään tällä hetkellä rypsiä noin 65 000 hehtaarilla, joista vuonna 2010 4000 hehtaaria viljeltiin luomuna. ”Luomurypsin viljelyn ongelmat ovat pienet sadot ja tuholaisongelma. Luomirypsipellossa tuholaisongelma voi olla niin suuri, että pelto toimii tuholaisreservinä, joka taas haittaa lähialueen muuta rypsituotantoa. Jos neonikotinoideille asetetaan täyskielto, tulee rypsinviljely todella vaikeutumaan tai jopa loppumaan Suomessa”, Tulisalo ennustaa.