Tutkiva oppiminen

Ongelmalähtöinen oppiminen ja ilmiöpohjaisuus

Kurssin tarkoituksena oli antaa kurssilaisille mahdollisuus saada konkreettinen kokemus yhteisöllistä oppimista, joten yhtenä kurssin työskentelytapana toimi Problem Based Learning (PBL, suomeksi ongelmalähtöinen oppiminen), joka on myös 2016 voimaan astuvassa opetussuunnitelmassa:

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. (POPS 2014:17)

Ongelmalähtöisen oppimisen 7 askelta, Marjo Vesalainen

Ruotsia ilmiöpohjaisesti oppien, Joanna Ovaska

Integrointi kielten opetuksessa, Outi Hakola

Digitala verktyg i PBL processen, Kirsi Wallinheimo

Kouluttajien Marjon Vesalaisen ja Riikka Järvelän diat:

1.lähitapaaminen

etäjakso

2.lähitapaaminen

Kurssin kouluttajan Riikka Järvisen PBL rautalankamallina (1.lähipäivä).

IMG_0975IMG_0973

 

Leave a Reply