Projektets verkställare

PM Tiina Savola
Planerare
Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet
tiina.savola(at)helsinki.fi
+358 50 339 2370

HvM Marjatta Aalto

Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet

marjatta.e.aalto(at)helsinki.fi

HvM Sirkka Perttu
Sakkunnig

HvD Tuovi Hakulinen-Viitanen
Forskningschef, Docent
Institutet för hälsa och välfärd
tuovi.hakulinen-viitanen(at)thl.fi

PD Minna Piispa
Utvecklingschef
Institutet för hälsa och välfärd
minna.piispa(at)thl.fi

HvM Marianne Sipilä
Forskare, doktorand
Institutet för hälsa och välfärd
marianne.sipilä(at)thl.fi

HvM Helena Ewalds
Utvecklingschef
Institutet för hälsa och välfärd
helena.ewalds(at)thl.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *