Projektpartners

PM Tiina Savola
Planerare
Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet
tiina.savola(at)helsinki.fi
+358 50 339 2370

HvM Marjatta Aalto

Utbildningschef

Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet
marjatta.e.aalto(at) helsinki.fi

HvM Sirkka Perttu
Sakkunnig

HvD Tuovi Hakulinen-Viitanen
Forskningschef, Docent
Institutet för hälsa och välfärd
tuovi.hakulinen-viitanen(at)thl.fi

PD Minna Piispa
Utvecklingschef
Institutet för hälsa och välfärd
minna.piispa(at)thl.fi

HvM Marianne Sipilä
Forskare
Institutet för hälsa och välfärd
marianne.sipilä(at)thl.fi

HvM Helena Ewalds
Utvecklingschef
Institutet för hälsa och välfärd
helena.ewalds(at)thl.fi