Parisuhdeväkivaltaa kokeneet asiakkaat äitiys- ja lastenneuvoloissa – neuvola-asiakkaiden kokemukset kysymisestä ja jatkohoidon toteutumisesta, Tiina Savola

RutiiNiksi – hankkeessa on mietitty hyvää tapaa toteuttaa tutkimus, jolla nykyisen väkivallan tunnistamisen lomakkeen (neuvolaseula, Perttu 2004) käyttöä voidaan arvioida äitiys- ja lastenneuvoloissa. Päätettiin toteuttaa tutkimus, jossa selvitetään väkivaltaa kokeneiden naisasiakkaiden kokemuksia väkivallasta kysymisestä, jatkohoitoon ohjaamisesta sekä jatkohoidon toteutumisesta neuvoloissa. Tutkimuksella saadaan arvokasta tietoa lomakkeen arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Kvalitatiivinen aineisto on analysointivaiheessa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vuonna 2013

This entry was posted in Tutkimukset. Bookmark the permalink.