Monthly Archives: January 2015

Afrikan rikkaudet ja Suomen tulvariski; koropleettikartat visuaalisena työvälineenä

Tällä harjoituskerralla harjoittelimme tietokantaliitoksien tekemistä sekä koropleettikarttojen laadintaa. Tämä oli hyvää kertausta, sillä tietokantaliitoksien tekemistä excelistä, en ole tehnyt aikoihin. Ensimmäiseksi tarkastelimme Afrikkaa ja teimme tietokantaliitoksia muun muassa Afrikan öljylähteistä, timanttikaivoksista sekä konflikteista. Internetin käytön lisääntyminen näkyy tietokannoissa selvästi. Viime … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

Kahden ilmiön koropleettikartan merkitys

Koropleettikartta on tuttu edellisiltä kursseilta, mutta sen merkitystä ja laadintaa on hyvä kerrata muistutukseksi. Anna Leonocowiczin artikkelissa Two-variable choroplethe maps as a useful tool for visualization of geographical relationship, pureudutaan pintaa syvemmälle. Koropleettikartan ideana on kaksi toisistaan riippuvaista, syy- ja … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

Pohjois- Suomen kuntien ikärakenteella on vaikutuksia nyt ja tulevaisuudessa

Tällä harjoituskerralla teimme kahden teeman teemakarttoja, joissa valitut teemat tukevat toisiaan. Valitsin toiseksi teemaksi Pohjois-Suomen kuntien väkiluvun ja toiseksi teemaksi näiden kuntien ikärakenteen, koska ne antavat hyvän kuvan Pohjois-Suomen kuntien väestön jakautumisesta. MapInfossa kartan tekeminen on suhteellisen helppoa, mutta kartan … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

MapInfoon tutustumista ja lähtömuuttokunnat teemakarttana

Ensimmäisellä kurssikerralla tutustuimme tarkemmin MapInfo- ohjelman toimintaan ja siihen, miten kyseisellä ohjelmalla voidaan karttoja laatia. Olen käynyt kurssin jo muutamia vuosia sitten, mutta tämä on hyödyllistä kertausta, sillä välissä on ollut monta vuotta ilman paikkatietojärjestelmäohjelmien käyttöä! Nyt kuitenkin huomasin, että … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment