MapInfoon tutustumista ja lähtömuuttokunnat teemakarttana

Ensimmäisellä kurssikerralla tutustuimme tarkemmin MapInfo- ohjelman toimintaan ja siihen, miten kyseisellä ohjelmalla voidaan karttoja laatia. Olen käynyt kurssin jo muutamia vuosia sitten, mutta tämä on hyödyllistä kertausta, sillä välissä on ollut monta vuotta ilman paikkatietojärjestelmäohjelmien käyttöä! Nyt kuitenkin huomasin, että taidot ovat ainakin osittain lihasmuistissa! Muistin MapInfon käytön olleen paljon tuskaisempaa kuin se todellisuudessa olikaan, ainakin nyt aluksi.

Kuva 1 esittää lähtömuuttajien lukumäärää Suomessa kunnittain. Suurimmat lähtömuuttokunnat sijaitsevat hajallaan sekä Pohjois- että Keski-Suomessa. Rovaniemi on Pohjois-Suomen voimakkain lähtömuuttokunta, sieltä muuttaa 7300-28 900 henkilöä muualle vuonna 2011. Tähän varmasti yksi syy on työpaikkojen vähäisyys. Jenny-Maria Bergmanin blogissa kuntien työttömyyttä esittävässä teemakartassa Rovaniemen työttömyysprosentti on 10,7- 14,5% vuonna 2010. (1)

suomi_lähtömuuttajat

 

 

 

 

Yllättävää mielestäni on eteläisen Suomen tummanpunaiset osat kartassa. Tämä johtuu kuitenkin vääristymästä, sillä eteläisessä Suomessa asukkaita on runsaasti pohjoista enemmän. Jotta kartta olisi todenmukaisempi, olisi luvut pitänyt esittää prosenttiosuuksina, tällöin kartta olisi huomattavasti erilainen. Uskon, että tällöin pohjoisessa olisi huomattavasti enemmän tummia alueita, kun taas etelässä vaaleampia. Uusimaa on huomattavan suuri tulomuuttokunta ja sinne muutetaan lähinnä uuden työpaikan myötä.

Antti Aution blogissa onkin esitettynä Suomen väestöntiheys kunnittain. Siitä käy ilmi, että odotetusti pääkaupunkiseudun kunnissa on suurin väestöntiheys. Se on näissä kunnissa 500-5130 henkilöä neliökilometriä kohden. (2)Pohjois- Suomessa taas väestöntiheys on suurimmassa osassa kunnista niinkin pieni kuin 0-5 henkilöä kilometriä kohti. Näillä alueilla, kun töitä ei ole lähtömuuttajien määrä kasvaa ja Suomen kuntien ikärakenne vääristyy.

Nykyään jo monissa Lapin kunnissa valtaväestö koostuu keski-ikäisistä ja vanhuksista. Tämä on huolestuttava ilmiö, mutta ilman uusia työpaikkoja, ei asialle luultavasti pystytä tekemään mitään. Lapissa esimerkiksi muutto suuntautuu suurimpiin keskuksiin, kuten Rovaniemelle, missä työ- ja opiskelumahdollisuudet ovat paremmat.

Lähteet:

1. Jenny-Maria Bergmanin blogi, 19.1.2015, https://blogs.helsinki.fi/jibergma/

2. Antti Aution blogi, 19.1.2015, https://blogs.helsinki.fi/anttiaut/

 

 

 

This entry was posted in Sekalaista. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *