Last chance : Ebola Sierra Leonessa

Viimeinen mahdollisuus syventyä MapInfon saloihin. Saimme valita omavalintaisen aiheen teemakarttaan, joka esittää vähintään kahta eri muuttujaa. Niimpä kurssilaiset valitsivat teemoikseen erittäin erityyppisiä aiheita. Joonas Alanko tutki metsäpalojen sekä sateiden yhteyttä Espanjassa, mutta päätyi lopputulokseen, että muuttujat eivät ole riippuvaisuussuhteessa toisiinsa. (1) Tiia Salminen puolestaan tutki blogissaan Afrikan tilannetta. Hän tutki muun muassa BKT:n ja työttömyyden suhdetta sekä GNI:n ja lukutaidottomuuden välistä suhdetta Afrikassa. GNI:n ja lukutaidottomuuden välinen yhteys on selvä, sillä Afrikan valtioissa, joissa GNI on korkea on myös lukutaidottomuus vähäistä. (2)

 

Päätin valita aiheekseni ebolan, sillä luultavasti aion syventyä myös pro gradu-työssäni ebolan vaikutuksiin Länsi-Afrikassa. Tämän vuoksi mielenkiintoa aiheeseen ja karttojen tekemiseen näiltä osin riittää loputtomiin.

Ebola on viruksen aiheuttama verenvuotokuume, joka johtaa usein kuolemaan. Se tarttuu suorassa kosketuksessa sairastuneen tai kuolleen ruumiineritteisiin, kuten vereen, virtsaan tai sylkeen. (3) Erityisen hälyyttävä tartuntatilanne on ollut viimeisen vuoden aikana Länsi-Afrikassa. Ebola on levinnyt sieltä myös Afrikan ulkopuolelle, mutta erityisen vakava tilanne on Sierra Leonessa, Guineassa sekä Liberiassa.

Alla olevasta kartasta (Kuva 1) voidaan päätellä useita asioita. Aluksi tein teemakartan Sierra Leonen asukkaista maakunnittain. Kartasta voidaan päätellä, että suurilukuisimmat maakunnat sijaitsevat keskisessä Sierra Leonessa ja tietenkin pääkaupungissa Freetownissa,joka tässä kuvassa näkuu huonosti aivan läntisimmässä Sierra Leonessa, jossa on suurin ebolatapausten lukumäärä koko maassa. Ebolaa ei voida suoranaisesti sanoa olevan suhteellisesti enemmän runsasasukkaisimmissa maakunnissa, sillä esimerkiksi Western Ruralin maakunnassa on vähiten asukkaita ja kuitenkin suhteellisen paljon ebolatapauksia.

UntitledKuva 1. Sierra Leone, sen asukkaat sekä ebolatilanne maakunnittain. (Mapslibrary & Nerc)

Toinen muuttuja kartassa on ebolatilanne. Punainen pylväs osoittaa kuolleiden määrää ja oranssi puolestaan tartunnan saaneiden lukumäärää. Kartasta voidaan havaita, että eniten tartunnan saaneita on läntisessä Sierra Leonessa ja vähiten Pohjois- ja Koillis-Sierra-Leonessa. Kuolleiden osuus tartunnan saaneista on suhteellisen suuri katsottaessa jokaisen maakunnan pylväitä. Tämä vahvistaa ebolan rajun ja vakavan tautiluokituksen.

Ebolan taustalla ovat erityisesti huonot hygienia-ja sanitaatiomahdollisuudet, mutta myös kulttuuriset perinteet. Esimerkiksi hautajaisrituaaleissa kosketellaan ruumiita, ja tämä antaa huomattavan ponnistuksen taudin räjähdysmäiselle leviämiselle. Tämän vuoksi valtioiden päättäjiin ollaan vedottu, että rituaaleja muutettaisiin kulttuurisesta perinteestä huolimatta. Tämän tehokkuus riippuu tietenkin joka tapauksessa yksilöiden valinnoista.

Hautajaisrituaalien lisäksi mielenkiintoista olisi tutkia, liittyykö ebolan esiintyminen mitenkään erilaisiin luonnon olosuhteisiin. Tätä olisi myös tässä ollut mielenkiintoista tarkastella, mutta se jää nyt seuraavaan kertaan. Lisäksi ebolan liittyminen valtioiden talouteen olisi yksi tutkimusteema itsessään.Aiheesta riittää lukemattomasti erilaisia tutkimushaarakkeita, joten mielenkiintoa ei tule tulevaisuudessakaan puuttumaan!!

 

Lähteet:

1. Alanko,J.Geo-Informatiikka-blogi. Pak kerta 7. 13.3.2015

( https://blogs.helsinki.fi/jbalanko/)

2. Salminen,T.Geo-Informatiikka-blogi. Kurssikerta 7: Tilastoja Afrikasta.13.3.2015,(https://blogs.helsinki.fi/tiisalmi/)

3. THL, Ebola, 13.3.2015,

(https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/verenvuotokuume/ebola)

4. Map Library, Sierra Leone, 13.3.2015, (http://www.mapmakerdata.co.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/library/stacks/Africa/Sierra%20Leone/index.htm)

5. National Ebola Response Centre,NERC, Daily District data, 13.3.2015,

(http://www.nerc.sl/)

 

This entry was posted in Sekalaista. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *