Category Archives: Sekalaista

Last chance : Ebola Sierra Leonessa

Viimeinen mahdollisuus syventyä MapInfon saloihin. Saimme valita omavalintaisen aiheen teemakarttaan, joka esittää vähintään kahta eri muuttujaa. Niimpä kurssilaiset valitsivat teemoikseen erittäin erityyppisiä aiheita. Joonas Alanko tutki metsäpalojen sekä sateiden yhteyttä Espanjassa, mutta päätyi lopputulokseen, että muuttujat eivät ole riippuvaisuussuhteessa toisiinsa. … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

Pisteaineiston esittäminen: Maanjäristyksiä ja tulivuorten purkauksia

Kuudes kurssikerta oli erittäin mielenkiintoinen! Lähdimme 4 hengen ryhmässä “kentälle”, etsimään sijaintitietoja valitsemastamme aiheesta. Tämän jälkeen kesktyimme pisteaineiston analysointiin sekä perehdyimme maanjäristyksiin sekä tulivuorten purkauksiin. Oma ryhmämme valitsi teemaksi suojatiet, joita löytyikin 10 kappaletta Kumpulan alueelta suhteellisen nopeasti. Paikansimme GPS-laitteeseen jokaisen … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

5. Harjoituskerta: Bufferointia ja itsenäistehtäviä

Tämä kurssikerta oli ehdottomasti tämänastisista vaikein. Puskuroinnin eli bufferoinnin avulla pystymme esimerkiksi laskemaan talojen lukumäärä tietyllä alueella. Tässä tapauksessa laskimme talojen lukumäärän tietyllä etäisyydellä pääteistä. Puskurointi on siis erittäin hyödyllinen ja tärkeä osa paikkatieto-ohjelmien käyttöä. Siitä on runsaasti apua niin … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

Ruututeemakartta ja muunkieliset pääkaupunkiseudulla

Ruututeemakartta on monesta näkökulmasta hyödyllinen. Tällä kurssikerralla loimme 500m x 500m ruuduista teemakartan, jonka teemaksi valitsin muunkielisten lukumäärän. Ruututeemakartta on hieman koropleettiteemakarttaa informatiivisempi, riippuen tietenkin ruutujen koosta. Mitä suurempimittakaavaisia ruutuja, sitä tarkempaa tietoa voi tallentaa. Kyseisessä ruututeemakartassa (Kuva 1) käyttämämme … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

Afrikan rikkaudet ja Suomen tulvariski; koropleettikartat visuaalisena työvälineenä

Tällä harjoituskerralla harjoittelimme tietokantaliitoksien tekemistä sekä koropleettikarttojen laadintaa. Tämä oli hyvää kertausta, sillä tietokantaliitoksien tekemistä excelistä, en ole tehnyt aikoihin. Ensimmäiseksi tarkastelimme Afrikkaa ja teimme tietokantaliitoksia muun muassa Afrikan öljylähteistä, timanttikaivoksista sekä konflikteista. Internetin käytön lisääntyminen näkyy tietokannoissa selvästi. Viime … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

Kahden ilmiön koropleettikartan merkitys

Koropleettikartta on tuttu edellisiltä kursseilta, mutta sen merkitystä ja laadintaa on hyvä kerrata muistutukseksi. Anna Leonocowiczin artikkelissa Two-variable choroplethe maps as a useful tool for visualization of geographical relationship, pureudutaan pintaa syvemmälle. Koropleettikartan ideana on kaksi toisistaan riippuvaista, syy- ja … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

Pohjois- Suomen kuntien ikärakenteella on vaikutuksia nyt ja tulevaisuudessa

Tällä harjoituskerralla teimme kahden teeman teemakarttoja, joissa valitut teemat tukevat toisiaan. Valitsin toiseksi teemaksi Pohjois-Suomen kuntien väkiluvun ja toiseksi teemaksi näiden kuntien ikärakenteen, koska ne antavat hyvän kuvan Pohjois-Suomen kuntien väestön jakautumisesta. MapInfossa kartan tekeminen on suhteellisen helppoa, mutta kartan … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

MapInfoon tutustumista ja lähtömuuttokunnat teemakarttana

Ensimmäisellä kurssikerralla tutustuimme tarkemmin MapInfo- ohjelman toimintaan ja siihen, miten kyseisellä ohjelmalla voidaan karttoja laatia. Olen käynyt kurssin jo muutamia vuosia sitten, mutta tämä on hyödyllistä kertausta, sillä välissä on ollut monta vuotta ilman paikkatietojärjestelmäohjelmien käyttöä! Nyt kuitenkin huomasin, että … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

My blog is ready!!!!

Posted in Sekalaista | Leave a comment

India,The Land of Wonders – Tähän on hyvä päättää!

HUH HUH! Nyt voi huokaista helpotuksesta: se on ohi!!! Nimittäin viimeinen kurssikerta ja itsekerätyn aineiston pohjalta tehty kartta. Tehtävänä meillä oli etsiä netistä mikä tahansa alue, joka jakautuu edelleen pienempiin osiin, kuten valtio ja sen maakunnat. Näistä alueista tuli etsiä … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment