KURSSIKERTA VII(meinen)

* Blogi valmis

Seitsemäs ja kurssin vihoviimeinenkin kurssikerta koitti ja tuli aika purkittaa kurssilla opitut taidot. Tehtävänä oli tuottaa vapaamuotoinen kartta, johon hankittiin aineistoa itsenäisesti. Omaa karttaani varten etsin käsiini tilaston koskien HIV ja AIDS tartuntoja Afrikan alueella, sekä yhdistin pistemuotoisena aineistona karttaan myös Afrikan väestön. Päätin itsepäisesti tehdä kartan Afrikan alueelta, vaikka aineistoa oli todella vaikeasti saatavilla/ en osannut etsiä sitä. Valitsemani aineisto ei myöskään loppupeleissä osoittautunut ideaaliksi,  koska siitä puuttuu niin paljon dataa.

Alla oleva kartta (kuva 1.) kuvaa tiedollisine aukkoineen hyvin sitä, että jotain on opittu, mutta aukkojakin jäi. Kurssimotivaatiota saattoi kuitenkin laskea se, ettei MapInfon käyttöä enää opetella tulevina vuosina, vaan opinnoissa keskitytään muihin paikkatieto-ohjelmistoihin. MapInfon perusteiden opettelemisesta oli kuitenkin hyötyä paikkatiedon hallinnan ja soveltamisen, sekä paikkatieto-ohjemistojen perusidean ymmärtämisen kannalta. Kurssilta sai siis hyvät pohjat tulevia GIS-kursseja varten, kiitos!

 

Kuva 1. HIV ja AIDS tartunnat Afrikassa vuonna 2015, sekä asukkaat vuonna 2015.

Alla olevassa kartassa (kuva 2) on vertailua varten otettu kartta HI-virukseen sairastuneista “Our World in Data” -sivustolta. Kuvia tutkaillessa huomaa, että dataa puuttuu hyvin monista valtioista. Tämä osoittaa hyvin sen, että paikkatieto on hyvin käyttökelpoista silloin , jos sitä on saatavilla ja se on todenmukaista. Silloin kun dataa puuttuu paljon, jää lopputulema kokonaisuudessaan kysymysmerkiksi. Edessä onkin siis valtava paikkatietojen työmaa!

Kuva 2. Prevalence of HIV by total % of population aged 15-49, 2012 – Max Roser7

Lähteet:

Prevalence of HIV by total % of population aged 15-49, 2012 – Max Roser7 (https://ourworldindata.org/hiv-aids/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *