Harjoituskerta 3

Tällä kurssikerralla oli tarkoituksena opetella liittämään tietoja eri tietokannoista toiseen, jotta saadaan yhdistettyä samaan ominaisuustietotaulukkoon tietoja eri lähteistä. Tietoja yhdistelemällä voidaan tehdä erilaisia johtopäätöksiä asioiden linkittymisestä toisiinsa. Kuten Saaga Laapotti mainitsee blogissaan, voidaan eri aineistojen välille tehdä korrelaatioita tai seurata alueen kehitystä. (Saaga Laapotti)

Kurssikerralla harjoitustehtävänä oli yhdistää Afrikan kartalle erilaisia ominaisuustietoja. Käytimme aineistona konfliktien määrää ja niiden vuosittaista esiintymistä sekä timanttikaivosten ja öljylähteiden sijaintia. Ominaisuustiedoissa oli myös huomioitu internetin käyttäjät eri Afrikan valtioissa.

Kun erilaisia ominaisuustietoja vertaili keskenään, oli huomattavissa, että yleisesti timanttikaivosten öljylähteiden määrä oli yhteydessä konflikteihin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Internetin suuri käyttömäärä oli yhteydessä konfliktien vähäiseen määrään.  Näiden ominaisuustietojen perusteella voidaan siis päätellä, että alueella olevat rikkaudet aiheuttavat konflikteja. Kuitenkin pääsy internetiin tuntuu vähentävän konflikteja.

Kuva 1. Suomen tulvimisindeksi ja järvisyys.

 

Itse tehtävänä QGIS-työnä oli Suomen kartalle tuotettava kuvaus tulvaindeksistä ja järvisyysprosentista. Karttakuva Suomen tulvaindeksistä ja järvisyydestä prosentuaalisesti esittää alueilla tapahtuvan tulvimisen määrä indeksiluvuilla. Pylväät kertovat alueen järvisyydestä, eli kuinka paljon alueella on järvialaa. Karttakuvasta voidaan tulkita, että tulvimisindeksi on suurinta alueilla, joissa järvisyys on vähäistä. Siitä voi päätellä, että järvet eivät aiheuta pahinta tulvimista. Tulvaindeksi on korkeimmillaan alueilla, joissa on paljon jokia. Tulvat ovat Suomessa erityisen pahoja keväisin, kun lumet sulavat ja jokiin kasaantuu jääpatoja, jotka hidastavat veden kulkua.

Lähteet:

Saaga Laapotti: Kovaa hermojen koettelua <https://blogs.helsinki.fi/saagalaa/> Luettu: 3.2.2019

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *